Home

Shows and Videos

Grade 10 AP Q1 Ep1: Kahulugan at Uri ng Kontemporaryong Isyu

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1 : Kahulugan at Uri ng Kontemporaryong Isyu Tearcher : Bb. Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep2: Kahalagahan ng Pag aaral ng Kontemporaryong Isyu

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Kahalagahan ng Pag aaral ng Kontemporaryong Isyu Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep3: Suliranin sa Solid Waste

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Suliranin sa Solid Waste Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep4: Pagkasira ng mga Likas na Yaman

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4: Pagkasira ng mga Likas na Yaman Teacher: Cherry Gil Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep5: Climate Change

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Climate Changes Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep6: Mga Isyung Pangkapaligiran (Paglalagom)

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6 : Mga Isyung Pangkapaligiran (Paglalagom) TeacHer : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep7: Ang Pagmamahala sa Kalamidad (Disaster Management)

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Ang Pagmamahala sa Kalamidad (Disaster Management) Teacher: Cherry Gil Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep8: Mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib/ Kalamidad

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8 : Mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib/ Kalamidad Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 9 Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran

Grade 10 Araling Pnalipunan Quarter 1 Episode 9 : Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 10 Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran (Part 2)

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 10 : Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran (Part 2) Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 11 Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina, at Kooperasyon

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11 : Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina, at Kooperasyon sa Pagtugon ng mga Hamong Pangkapaligiran Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 12 Kahalagahan ng Pagtugon sa mga Hamong Pangkapaligiran

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12: Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina at Kooperasyon sa Pagtugon sa mga Hamong Pangkapaligiran Teacher: Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 13 Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community Based DRRMP (part 1)

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 13 : Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community Based Disaster Risk Reduction and Management Plan (Part 1) Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 14 Mga hakbang sa Pagbuo ng Community Based DRRMP

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 14 : Mga hakbang sa Pagbuo ng Community Based Disaster Risk Reduction and Management Plan (Part 2) Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep15 Disaster Risk Reduction & Management Plan-Pagtugon sa Kalamidad

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 15: Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community Based Disaster Risk Reduction and Management Plan – Ikatlong Yugto: Pagtugon sa Kalamidad Teacher: Cherry Gil Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep16: Mga Hakbang sa Pagbuo ng CBDRRM Plan - Ikaapat na Yugto

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 16: Mga Hakbang sa Pagbuo ng CBDRRM Plan- Ikaapat na Yugto: Rehabilitasyon at Pagbawi sa Kalamidad Teacher: Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 Arts Q1 Ep1: Principles of Design and Elements of Arts

Grade 10 Arts Quarter 1 Episode 1: Principles of Design and Elements of Arts Teacher: Paula Yaptangco

Grade 10 ARTS Ep2: Characteristics of Arts from the Various Art Movements

Grade 10 ARTS Episode 2: Characteristics of Arts from the Various Art Movements Teacher: Ma'am Paula Yaptangco

Grade 10 Arts Q1 Ep 3 The Modern Filipino Artists

Grade 10 Arts Quarter 1 Episode 3 : The Modern Filipino Artists Teacher : Paula Yaptangco

Grade 10 English Q1 Ep1: Information from Various Sources (Part 1)

Grade 10 English Quarter 1 Episode 1 : Information from Various Sources (Part 1) Teacher : Karla Mae Castro

Grade 10 English Q1 Ep2: Information from Various Sources ( Part 2)

Grade 10 English Quarter 1 Episode 2: Information from Various Sources (Part 2) Teacher: Karla Mae Castro

Grade 10 English Q1 Ep3: Textual Aids in Understanding Text

Grade 10 English Quarter 1 Episode 3 : Textual Aids in Understanding Text Teacher : Karla Mae Castro

Grade 10 English Q1 Ep4: Textual Aids

Grade 10 English Quarter 1 Episode 4 : Textual Aids Teacher : Karla Mae Castro

Grade 10 English Q1 Ep5: Plot, Setting and Characterization

Grade 10 English Quarter 1 Episode 5 : Plot, Setting and Characterization Teacher : Karla Mae Castro

Grade 10 English Q1 Ep 6 Plot, Setting, and Characterization (part 2)

Grade 10 English Quarter 1 Episode 6 : Plot, Setting, and Characterization (part 2) Teacher : Karla Mae Castro

Grade 10 English Q1 Ep 7 Sources of information : Accessibility and Effectiveness

Grade 10 English Quarter 1 Episode 7 : Sources of information : Accessibility and Effectiveness Teacher : Karla Mae Castro

Grade 10 English Q1 Ep8: Sources of Information: Accessibility and Effectiveness

Grade 10 English Quarter 1 Episode 8 : Sources of Information: Accessibility and Effectiveness Teacher : Karla Mae Castro

Grade 10 English Q1 Ep9: Sources of Information Accessibility And Effectiveness

Grade 10 English Quarter 1 Episode 9 : Sources of Information Accessibility And Effectiveness Teacher : Karla Mae Castro

Grade 10 English Q1 Ep10: Analytical Listening in Problem Solving (part 2)

Grade 10 English Quarter 1 Episode 10 : Analytical Listening in Problem Solving (part 2) Teacher : Karla Mae Castro

Grade 10 English Q1 Ep12: Evaluating and Making Judgments

Grade 10 English Quarter 1 Episode 12: Evaluating and Making Judgments Teacher: Julie Ann Loterte-Gibas

Grade 10 English Q1 Ep14: Evaluating and Making Judgements (Part 2)

Grade 10 English Quarter 1 Episode 14: Evaluating and Making Judgements (Part 2) Teacher: Annie Rose V. Rodeo

Grade 10 English Q1 Ep15: Evaluating Listening Texts

Grade 10 English Quarter 1 Episode 15: Evaluating Listening Texts Teacher: Karla Mae Castro

Grade 10 ESP Q1 Ep1: Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep2: Mataas n gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob (Part 2)

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakato Quarter 1 Episode 2 : Mataas n gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob (Part 2) Teacher : John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep3: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Isip at Kilos Loob (Part 1)

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Isip at Kilos Loob (Part 1) Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep4: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao : Isip at Kilos Loob (Part 2)

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao : Isip at Kilos Loob (Part 2) Teacher : John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep5: Prinsipyo ng Likas na Batas Moral

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Prinsipyo ng Likas na Batas Moral Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep6: Paghubog ng Konsensya Batay sa Likas na Batas Moral

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6: Paghubog ng Konsensya Batay sa Likas na Batas Moral Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep7: Ang Tunay na Kahulugan ng Kalayaan

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7: Ang Tunay na Kahulugan ng Kalayaan Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep 8 Pagmamahal at Paglilingkod - Tugon sa Tunay na Kalayaan

Grade 10 Edukasyon sa Pagkatao Quarter 1 Episode 8 : Pagmamahal at Paglilingkod - Tugon sa Tunay na Kalayaan Teacher : John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep 9: Ang Kahulugan ng Dignidad

Grade 10 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Quarter 1 Episode 9: Ang Kahulugan ng Dignidad Teacher: Sir John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep 10 Dignidad: Batayan ng Pagkabukod - tangi ng Tao

Grade 10 Edukasyon sa Pagkatao Quarter 1 Episode 10 : Dignidad: Batayan ng Pagkabukod - tangi ng Tao Teacher : John Lester Briones

Grade 10 Filipino Q1 Ep1: Mito Mula sa Roma: Cupid at Psyche

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 1 : Mito Mula sa Roma: Cupid at Psyche Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep2: Mitolohiya: Wigan at Bugan

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 2: Mitolohiya: Wigan at Bugan Teacher: Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep3: Pokus ng Pandiwa

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 3: Pokus ng Pandiwa Teacher: Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep4: Gamit ng Pandiwa

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 4: Gamit ng Pandiwa Teacher: Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep5: Parabula Ang Tusong Katiwala

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 5 : Parabula : Ang Tusong Katiwala Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep6: Parabula (Mensahe ng Kape) at Pagsasalaysay

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Parabula ( Mensahe ng Kape) at Pagsasalaysay Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep7: Pang Ugnay

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 7 : Pang - ugnay Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep8: Sanaysay: Alegorya ng Yungib

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 8: Sanaysay: Alegorya ng Yungib Teacher: Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep9: Pahayag sa Pagbibigay ng Pananaw

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 9: Pahayag sa Pagbibigay ng Pananaw Teacher: Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep 10 Epiko ni Gilgamesh

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 10 : Epiko ni Gilgamesh Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 FIL Q1 EP11: Epiko: Biag ni Lam-ang

Grade 10 FIL Quarter 1 Episode 11: Epiko: Biag ni Lam-ang Teacher: Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep12 Mga Panandang Pandiskurso Bilang Hudyat sa Sunod-sunod na mga Pangyayari

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 12 : Mga Panandang Pandiskurso Bilang Hudyat sa Sunod-sunod na mga Pangyayari Teacher : Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep 13 : Maikling Kwento : Ang Kwintas

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 13 : Maikling Kwento : Ang Kuwintas Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep14 Maikling Kwento : Pahiwatig ns Kontekswal

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 14 : Maikling Kwento : Pahiwatig na Kontekswal Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep15: Kohesyong Gramitikal

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 15: Kohesyong Gramatikal Teacher: Ma'am Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep16: Nobela: Ang Kuba ng Notre Dame

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 16: Nobela: Ang Kuba ng Notre Dame Teacher: Ma'am Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 FILIPINO Q1 Ep 17: Paglalarawan

Grade 10 FILIPINO Quarter 1 Episode 17: Paglalarawan Teacher: Ma'am Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Ep 8 Pangwakas na Gawain sa Panitikang Mediterranean: Panunuring Pampanitikan ...

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 18: Pangwakas na Gawain sa Panitikang Mediterranean: Panunuring Pampanitikan at Simposyum Teacher: Ma'am Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Health Q1 Ep1: Consumer Health

Grade 10 Health Quarter 1 Episode 1 : Consumer Health Teacher : Ruby Rose Abuan

Grade 10 HEALTH Ep2: Health Care Providers and Fraudulent Services

Grade 10 HEALTH Episode 2: Health Care Providers and Fraudulent Services Teacher: Ma'am Ruby Rose Abuan

Grade 10 Math Q1 Ep1: Generate Patterns from a Succession of Objects, Numbers, Letters & Symbols

Grade 10 Math Quarter 1 Episode 1: Generate Patterns from a Given Succession of Objects, Numbers, Letters & Symbols Teacher: Jason Flores Oso

Grade 10 Math Q1 Ep2: Generate Patterns From a Given Succession of Objects

Grade 10 Math Quarter 1 Episode 2: Generate Patterns From a Given Succession of Objects Teacher: Jayson Flores Oso

Grade 10 Math Q1 Ep4: Computing Arithmetic Means

Grade 10 Math Quarter 1 Episode 4: Computing Arithmetic Means Teacher: Jayson Flores Oso

Grade 10 Math Q1 Ep5: Finding the Sum of the Terms of a Given Arithmetic Sequence

Grade 10 Math Quarter 1 Episode 5: Finding the Sum of the Terms of a Given Arithmetic Sequence Teacher: Jayson Flores Oso

Grade 10 Math Q1 Ep6: Geometric Sequence VS Arithmetic Sequence

Grade 10 Math Quarter 1 Episode 6 : Geometric Sequence VS Arithmetic Sequence Teacher : Jayson Flores OSO

Grade 10 Math Q1 Ep7: Finding the nTH term of a Geometric Sequence and Geometric Means

Grade 10 Math Quarter 1 Episode 7: Finding the nTH term of a Geometric Sequence and Geometric Means Teahcer: Jayson Flores Oso

Grade 10 Math Q1 Ep10: Dividing Polynomials Using Long Division & Synthetic Division

Grade 10 Math Quarter 1 Episode 10: Dividing Polynomials Using Long Division & Synthetic Division Teacher: Jayson Flores Oso

Grade 10 Music Q1 Ep1: Impressionism

Grade 10 Music Quarter 1 Episode 1 : Impressionism Teacher : Jeannelou L. Corales

Grade 10 Music Q1 Ep2: Expressionism

Grade 10 Music Quarter 1 Episode 2 : Expressionism Teacher : Jeannelou L. Corales

Grade 10 Music Q1 Ep3

Grade 10 Music Quarter 1 Episode 3 : Electronic Music Teacher : Jeannelou L. Corales

Grade 10 Science Q1 Ep1: Plate Tectonics

Grade 10 Science Quarter 1 Episode 1: Plate Tectonics Teacher: Melvin Magsayo

Grade 10 Science Q1 Ep 2: Earthquake Epicenter

Grade 10 Science Quarter 1 Ep 2: Earthquake Epicenter Teacher: Melvin Magsayo

Grade 10 Science Q1 Ep3: Volcanoes

Grade 10 Science Quarter 1 Episode 3: Volcanoes Teacher: Melvin Magsayo

Grade 10 Science Q1 Ep4: Tsunami

Grade 10 Science Quarter 1 Episode 4 : Tsunami Teacher : Melvin Magsayo

Grade 10 Science Q1 Ep5: Plate Boundaries

Grade 10 Science Quarter 1 Episode 5: Plate Boundaries Teacher: Melvin Magsayo

Grade 10 Science Q1 Ep6: Processes and Landforms Along With Convergence of Plates

Grade 10 Science Quarter 1 Episode 6: Processes and Landforms Along With Convergence of Plates Teacher: Melvin Magsayo

Grade 10 Science Q1 Ep7: Processes and Landforms along Divergent and Transform Plate Boundaries

Grade 10 Science Quarter 1 Episode 7 Processes and Landforms along Divergent and Transform Plate Boundaries Teacher : Melvin Magsayo

Grade 10 Science Q1 Ep8: Earth’s Mechanism

Grade 10 Science Quarter 1 Episode 8: Earth’s Mechanism Teacher: Melvin Magsayo

Grade 10 Science Q1 Ep9: Evidence of Plate Movements: Continental Drift Theory

Grade 10 Science Quarter 1 Episode 9: Evidence of Plate Movements: Continental Drift Theory Teacher: Melvin Magsayo

Grade 10 Physical Education Q1 Ep1: Active and Healthy Lifestyle

Grade 10 Physical Education Quarter 1 Episode 1 : Active and Healthy Lifestyle Teacher : Ruby Rose Abuan

Grade 10 Physical Education Q1 Ep2: Proper Nutrition and Exercise

Grade 10 Physical Education Quarter 1 Episode 2 : Proper Nutrition and Exercise Teacher : Ruby Rose Abuan

Grade 10 TLE Q1 Ep 1 Personal Entrepreneurial Competencies

Grade 10 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 1 : Personal Entrepreneurial Competencies Teacher : Arjay Tella

Grade 10 TLE Q1 Ep 2: Communicate Effectively in English

Grade 10 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 2: Communicate Effectively in English Teacher: Arjay Tella

Grade 10 TLE Q1 Ep3: Communicate Effectively in English

Grade 10 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 3: Communicate Effectively in English Teacher: Arjay Tella

Grade 10 TLE Q1 Ep4: Communicate Effectively in English

Grade 10 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 4: Communicate Effectively in English Teacher: Arjay Tella

Grade 10 TLE Q1 Episode 5: Communicate Effectively in English

Grade 10 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 5: Communicate Effectively in English Teacher: Arjay Tella

Grade 10 TLE Q1 Ep 6 Communicate Effectively in English

Grade 10 Technology and Livelihood Quarter 1 Episode 6 : Communicate Effectively in English Teacher : Arjay Tella

Grade 10 TLE Q1 Ep 7 Communicate effectively in English

Grade 10 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 7 : Communicate effectively in English Teacher : Arjay Tella

Grade 10 TLE Q1 Ep10: Communicate Effectively in English

Grade 10 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 10: Communicate Effectively in English Teacher: Arjay Tella