Home / 10th Grade

10th Grade: Filipino

Grade 10 Arts Q1 Ep 3 The Modern Filipino Artists

Grade 10 Arts Quarter 1 Episode 3 : The Modern Filipino Artists Teacher : Paula Yaptangco

Grade 10 Filipino Q1 Ep1: Mito Mula sa Roma: Cupid at Psyche

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 1 : Mito Mula sa Roma: Cupid at Psyche Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep2: Mitolohiya: Wigan at Bugan

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 2: Mitolohiya: Wigan at Bugan Teacher: Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep3: Pokus ng Pandiwa

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 3: Pokus ng Pandiwa Teacher: Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep4: Gamit ng Pandiwa

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 4: Gamit ng Pandiwa Teacher: Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep5: Parabula Ang Tusong Katiwala

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 5 : Parabula : Ang Tusong Katiwala Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep6: Parabula (Mensahe ng Kape) at Pagsasalaysay

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Parabula ( Mensahe ng Kape) at Pagsasalaysay Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep7: Pang Ugnay

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 7 : Pang - ugnay Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep8: Sanaysay: Alegorya ng Yungib

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 8: Sanaysay: Alegorya ng Yungib Teacher: Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep9: Pahayag sa Pagbibigay ng Pananaw

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 9: Pahayag sa Pagbibigay ng Pananaw Teacher: Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep 10 Epiko ni Gilgamesh

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 10 : Epiko ni Gilgamesh Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep12 Mga Panandang Pandiskurso Bilang Hudyat sa Sunod-sunod na mga Pangyayari

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 12 : Mga Panandang Pandiskurso Bilang Hudyat sa Sunod-sunod na mga Pangyayari Teacher : Pamela Amor Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep 13 : Maikling Kwento : Ang Kwintas

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 13 : Maikling Kwento : Ang Kuwintas Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep14 Maikling Kwento : Pahiwatig ns Kontekswal

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 14 : Maikling Kwento : Pahiwatig na Kontekswal Teacher : Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep15: Kohesyong Gramitikal

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 15: Kohesyong Gramatikal Teacher: Ma'am Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Q1 Ep16: Nobela: Ang Kuba ng Notre Dame

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 16: Nobela: Ang Kuba ng Notre Dame Teacher: Ma'am Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 FILIPINO Q1 Ep 17: Paglalarawan

Grade 10 FILIPINO Quarter 1 Episode 17: Paglalarawan Teacher: Ma'am Pamela Amor R. Villanueva

Grade 10 Filipino Ep 8 Pangwakas na Gawain sa Panitikang Mediterranean: Panunuring Pampanitikan ...

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 18: Pangwakas na Gawain sa Panitikang Mediterranean: Panunuring Pampanitikan at Simposyum Teacher: Ma'am Pamela Amor R. Villanueva