Home / 10th Grade

10th Grade: Social Studies

Grade 10 AP Q1 Ep1: Kahulugan at Uri ng Kontemporaryong Isyu

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1 : Kahulugan at Uri ng Kontemporaryong Isyu Tearcher : Bb. Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep2: Kahalagahan ng Pag aaral ng Kontemporaryong Isyu

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Kahalagahan ng Pag aaral ng Kontemporaryong Isyu Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep3: Suliranin sa Solid Waste

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Suliranin sa Solid Waste Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep4: Pagkasira ng mga Likas na Yaman

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4: Pagkasira ng mga Likas na Yaman Teacher: Cherry Gil Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep5: Climate Change

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Climate Changes Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep6: Mga Isyung Pangkapaligiran (Paglalagom)

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6 : Mga Isyung Pangkapaligiran (Paglalagom) TeacHer : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep7: Ang Pagmamahala sa Kalamidad (Disaster Management)

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Ang Pagmamahala sa Kalamidad (Disaster Management) Teacher: Cherry Gil Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep8: Mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib/ Kalamidad

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8 : Mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib/ Kalamidad Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 9 Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran

Grade 10 Araling Pnalipunan Quarter 1 Episode 9 : Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 10 Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran (Part 2)

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 10 : Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran (Part 2) Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 11 Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina, at Kooperasyon

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11 : Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina, at Kooperasyon sa Pagtugon ng mga Hamong Pangkapaligiran Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 12 Kahalagahan ng Pagtugon sa mga Hamong Pangkapaligiran

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12: Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina at Kooperasyon sa Pagtugon sa mga Hamong Pangkapaligiran Teacher: Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 13 Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community Based DRRMP (part 1)

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 13 : Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community Based Disaster Risk Reduction and Management Plan (Part 1) Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep 14 Mga hakbang sa Pagbuo ng Community Based DRRMP

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 14 : Mga hakbang sa Pagbuo ng Community Based Disaster Risk Reduction and Management Plan (Part 2) Teacher : Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep15 Disaster Risk Reduction & Management Plan-Pagtugon sa Kalamidad

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 15: Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community Based Disaster Risk Reduction and Management Plan – Ikatlong Yugto: Pagtugon sa Kalamidad Teacher: Cherry Gil Mendoza

Grade 10 AP Q1 Ep16: Mga Hakbang sa Pagbuo ng CBDRRM Plan - Ikaapat na Yugto

Grade 10 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 16: Mga Hakbang sa Pagbuo ng CBDRRM Plan- Ikaapat na Yugto: Rehabilitasyon at Pagbawi sa Kalamidad Teacher: Cherry Gil J. Mendoza

Grade 10 Arts Q1 Ep1: Principles of Design and Elements of Arts

Grade 10 Arts Quarter 1 Episode 1: Principles of Design and Elements of Arts Teacher: Paula Yaptangco

Grade 10 ARTS Ep2: Characteristics of Arts from the Various Art Movements

Grade 10 ARTS Episode 2: Characteristics of Arts from the Various Art Movements Teacher: Ma'am Paula Yaptangco

Grade 10 Arts Q1 Ep 3 The Modern Filipino Artists

Grade 10 Arts Quarter 1 Episode 3 : The Modern Filipino Artists Teacher : Paula Yaptangco

Grade 10 ESP Q1 Ep1: Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep2: Mataas n gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob (Part 2)

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakato Quarter 1 Episode 2 : Mataas n gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob (Part 2) Teacher : John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep3: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Isip at Kilos Loob (Part 1)

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Isip at Kilos Loob (Part 1) Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep4: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao : Isip at Kilos Loob (Part 2)

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao : Isip at Kilos Loob (Part 2) Teacher : John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep5: Prinsipyo ng Likas na Batas Moral

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Prinsipyo ng Likas na Batas Moral Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep6: Paghubog ng Konsensya Batay sa Likas na Batas Moral

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6: Paghubog ng Konsensya Batay sa Likas na Batas Moral Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep7: Ang Tunay na Kahulugan ng Kalayaan

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7: Ang Tunay na Kahulugan ng Kalayaan Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep 9: Ang Kahulugan ng Dignidad

Grade 10 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Quarter 1 Episode 9: Ang Kahulugan ng Dignidad Teacher: Sir John Lester Briones

Grade 10 Filipino Q1 Ep6: Parabula (Mensahe ng Kape) at Pagsasalaysay

Grade 10 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Parabula ( Mensahe ng Kape) at Pagsasalaysay Teacher : Pamela Amor R. Villanueva