Home / 10th Grade

10th Grade: Values

Grade 10 ESP Q1 Ep1: Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep2: Mataas n gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob (Part 2)

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakato Quarter 1 Episode 2 : Mataas n gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob (Part 2) Teacher : John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep3: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Isip at Kilos Loob (Part 1)

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Isip at Kilos Loob (Part 1) Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep4: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao : Isip at Kilos Loob (Part 2)

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao : Isip at Kilos Loob (Part 2) Teacher : John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep5: Prinsipyo ng Likas na Batas Moral

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Prinsipyo ng Likas na Batas Moral Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep6: Paghubog ng Konsensya Batay sa Likas na Batas Moral

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6: Paghubog ng Konsensya Batay sa Likas na Batas Moral Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep7: Ang Tunay na Kahulugan ng Kalayaan

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7: Ang Tunay na Kahulugan ng Kalayaan Teacher: John Lester Briones

Grade 10 ESP Q1 Ep 9: Ang Kahulugan ng Dignidad

Grade 10 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Quarter 1 Episode 9: Ang Kahulugan ng Dignidad Teacher: Sir John Lester Briones