Home / 11th Grade

11th Grade: Filipino

SHS Filipino Q1 Ep1: Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Senior High School Filipino Quarter 1 Episode 1 : Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Teacher : Loren Domer-Yba�ez

SHS Filipino Q1 Ep 2 Konseptong Pangwika

SHS Komunikasyon at Pananaliksik sa KUltura at Wikang Pilipino Quarter 1 Episode 2 : Konseptong Pangwika Teacher : Loren Domer-Yba�ez

SHS Filipino Q1 Ep 4 Multilingguwalismo at Edukasyong Multilinguwal

SHS Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Quarter 1 Episode 4 : Multilingguwalismo at Edukasyong Multilinguwal Teacher : Loren Domer-Yba�ez

SHS FIlipino Q1 Ep 5 Barayti ng Wika

SHS Filipino Quarter 1 Episode 5 : Barayti ng Wika Teacher : Loren Domer-Yba�ez

SHS FILIPINO Q1 Ep 6 Gamit ng Wika sa Lipunan

SHS Filipino Komunikasyon at Pananaliksik Quarter 1 Episode 6 : Gamit ng Wika sa Lipunan Teacher : Loren Domer-Yba�ez

SHS Filipino Q1 Ep 8 Kohesyong Gramatikal

SHS Komunikasyon at Pananaliksik sa Wikang Pilipino Quarter 1 Episode 8 : Kohesyong Gramatikal Teacher : Ryan Alba