Home / 12th Grade

12th Grade: Reading

SHS Pagbasa Q1 Ep1: Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Senior High School Pagbasa Quarter 1 Episode 1 : Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Teacher : Jerson Quiachon Orbiso

SHS Pagbasa Q1 Ep2: Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik (Part 2)

Senior High School Pagbasa Quarter 1 Episode 2 : Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik (Part 2) Teacher : Jerson Quiachon Orbiso

SHS Pagbasa Q1 Episode 7: Tekstong Naratibo

SHS Pagbasa Quarter 1 Episode 7: Tekstong Naratibo Teacher: Jerson Quiachon Orbiso

SHS Philippine Arts Q1 Ep6: Order of National Artists for Literature and Performing Arts

SHS Contemporary Philippine Arts from the Regions Quarter 1 Episode 6: Order of National Artists for Literature and Performing Arts Teacher: Joanne Dioso-Peralta

SHS Reading Q1 Ep1: Narrative Essay

Senior High School Reading Quarter 1 Episode 1: Narrative Essay Teacher: Kit Alfonso Nadado

SHS Reading and Writing Q1 Ep4: Cause and Effect Essay Problem and Solutions Essay

Senior High School Reading and Writing Quarter 1 Episode 4 : Cause and Effect Essay Problem and Solutions Essay Teacher : Kit Alfonso Nadado

SHS Reading & Writing Q1 Ep5: Persuasive Essay

Senior High School Reading & Writing Quarter 1 Episode 5 : Persuasive Essay Teacher : Kit Nadado

SHS Reading & Writing Q1 Ep6: Organization, Coherence, and Cohesion

Senior High School Reading & Writing Quarter 1 Episode 6 : Organization, Coherence, and Cohesion Teacher : Kit Nadado

SHS Reading and Writing Q1 Ep 7 Language Use

SHS Reading and Writing Quarter 1 Episode 7 : Language Use Teacher : Kit Alfonso Nadado

SHS Reading and Writing Q1 Ep 8 Introduction to Claims

SHS Reading and Writing Quarter 1 Episode 8 : Introduction to Claims Teacher : Kit Alfonso Nadado

SHS Reading and Writing Q1 Ep11: Persuasive Essay

SHS Reading and Writing Quarter 1 Episode 11: Persuasive Essay Teacher: Kit Alfonso Nadado

SHS Pagbasa Q1 Ep 3 Katanigan at Kalikasan ng Iba't ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

SHS Pagbasa Quarter 1 Episode 3 : Katanigan at Kalikasan ng Iba't ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Teacher : Jerson Quiachon Orbiso

SHS Pagbasa Q1 Ep 4 Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

SHS Pagbasa Quarter 1 Episode 4 : Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Teacher : Jerson Quiachon Orbiso

SHS Pagbasa at Pagsusuri Q1 Ep 6 Tekstong Prosidyural

SHS Pagbasa at Pagsusuri Quarter 1 Episode 6 : Tekstong Prosidyural Teacher : Jerson Quiachon Orbiso

SHS Pagbasa at pagsusuri Q1 Ep 8 Tekstong Argumento

SHS Pagbasa at Pagsusuri Quarter 1 Episode 8 : Tekstong Argumento Teacher : Jerson Quiachon Orbiso

SHS 21st Literature Q1 Ep 1 Geographic , Linguistic, and Ethnic Dimensions of the Philippine

SHS 21st Literature Quarter 1 Episode 1 : Geographic , Linguistic, and Ethnic Dimensions of the Philippine Literary History from Pre - Colonial to the Contemporary Teacher : Nova Dolore B. Pelayo

SHS 21st Literature Q1 Ep 2 Represintative Text from the Region

SHS 21st Literature Quarter 1 Episode 2 : Represintative Text from the Region Teacher : Nova Dolore B. Pelayo

SHS 21st Literature Q1 Ep3 21st Literary Genres

SHS 21st Literature Quarter 1 Episode 3 : 21st Literary Genres Teacher : Nova Dolore B. Pelayo

SHS 21st Literature Q1 Ep 4 Context and Text's Meaning

SHS 21st Literature Quarter 1 Episode 4 : Context and Text's Meaning Teacher : Nova Dolore B. Pelayo

SHS 21st Century Literature Q1 Ep 5 Context and Tex't Meaning

SHS 21st Century Literature Quarter 1 Episode 5 : Context and Tex't Meaning Teacher : NOva Dolore B. Pelayo

SHS 21st Century Literature Q1 Ep6: Creative Representation of a Literary Text

Senior High School 21st Century Literature Quarter 1 Episode 6: Creative Representation of a Literary Text Teacher: Nova Dolore B. Pelayo

SHS 21st CENTURY LIT Ep7: Creative Representation of a Literary Text

SHS 21st CENTURY LITERATURE Episode 7: Creative Representation of a Literary Text Teacher: Ma'am Nova Dolore B. Pelayo