Home / 1st Grade

1st Grade: Arts

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 2 Kilalanin ang Mga gamit

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 2 : Kilalanin ang Mga gamit Teacher : Rafael Martinez

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 7 Ang Paborito kong Halaman

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 7 : Ang Paborito kong Halaman Teacher : Eujan Abracia

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 8 Ang Paborito Kong Halaman

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 8 : Ang Paborito Kong Halaman Teacher : Eujan Abracia

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 6 Ang Paborito Kong Halaman

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 6 : Ang Paborito Kong Halaman Teacher : Eujan G. Abracia

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 4 Iba't ibang kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 4 : Iba't ibang kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili , Pamilya, Tahanan, at Paaralan Teacher : Rafael martinez

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 3 Iba't ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 3 : Iba't ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili , Pamilya, Tahanan, at Paaralan Teacher : Rafael Martinez