Home / 1st Grade

1st Grade: Mother Tongue

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 5 Pagbibigay ng Ngalan at Umpisa Tunog ng Bagay o Larawan

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 5 : Pagbibigay ng Ngalan at Umpisa Tunog ng Bagay o Larawan Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 6 Pagpapahayag ng Ideya sa Pamamagitan ng Iba't ibang Simbolo

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 6 : Pagpapahayag ng Ideya sa Pamamagitan ng Iba't ibang Simbolo Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 9 Pagbibigay ng Pares ng mga Salitang Magkasingtunog

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 9 : Pagbibigay ng Pares ng mga Salitang Magkasingtunog mula sa Kuwentong Napakinggan Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 10 Paghahambing sa Malalaki at Maliliit n Letra

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 10 : Paghahambing sa Malalaki at Maliliit n Letra Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 11 Pagbbibigay Kahulugan ng mga Salita

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 11: Pagbbibigay Kahulugan ng mga Salita sa Pamamagitan ng Realia, Larawan, at Galaw o Kilos Teacher : Gerry L. Rivas

Grade 1 MTB MLE Ep14: Pagtutugma ng Salita sa Wastong Larawan

Grade 1 MOTHER TONGUE-BASED MULTILINGUAL EDUCATION Episode 14: Pagtutugma ng Salita sa Wastong Larawan Teacher: Sir Gerry Rivas

Grade 1 MTB MLE Ep15: Tamang Pagbabasa at Pagbibigay ng Tamang Pagkakasunod-sunod ...

Grade 1 MOTHER TONGUE-BASED MULTILINGUAL EDUCATION Episode 15: Tamang Pagbabasa at Pagbibigay ng Tamang Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari sa Kuwento Teacher: Sir Gerry L. Rivas

Grade 1 MTB Q1 Ep8: Paggamit ng Karaniwang Ekspresyon at Magalang na Pananalita

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 8 : Paggamit ng Karaniwang Ekspresyon at Magalang na Pananalita Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB Q1 Ep7: Paghubog sa Kahusayan sa Pagsagot sa mga Tanong Hango sa Kwentong Maririning ...

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 7 : Paghubog sa Kahusayan sa Pagsagot sa mga Tanong Hango sa mga Kwentong Maririning at Mababasa Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB Q1 Ep13: Pagsulat ng mga Letra Ayon sa Tamang Laki at Layo sa Isa't Isa

Grade 1 Mother Tongue-Based Muiltilingual Education Quarter 1 Episode 13: Pagsulat ng mga Letra Ayon sa Tamang Laki at Layo sa Isa't Isa/Pagtukoy sa Tunog ng Unang Letra Teacher: Sir Gerry Rivas

Grade 1 MTB Q1 Ep12: Pangkatang Pagbikas at Pag-awit ng mga Kilalang Tugma at Awitin

Grade 1 Mother Tongue-Based Muiltilingual Education Quarter 1 Episode 12: Pangkatang Pagbikas at Pag-awit ng mga Kilalang Tugma at Awitin Teacher: Gerry Rivas

Grade 1 MTB Q1 Ep4: Pagtukoy sa mga Salitang Magkasingtunog

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 4 : Pagtukoy sa mga Salitang Magkasingtunog Teacher : Gerry L. RIvas

Grade 1 MTB Q1 Ep3: Pagbasa ng mga Salita

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 3 : Pagbasa ng mga Salitang Angkop sa Unang Baitang nang may Tamang Bilis at Kahusayan Teacher : Gerry L. Rivas

Grade 1 MTB Q1 Ep2: Paggamit sa Terminong Kaugnay sa Aklat

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 2 : Paggamit sa Terminong Kaugnay sa Aklat Teacher : Gerry L. Rivas