Home / 1st Grade

1st Grade: Values

Grade 1 ESP Q1 Ep3: Pagpapahalaga sa Sarili

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3 : Pagpapahalaga sa Sarili Teacher : Aileen Sto. Domingo

Grade 1 ESP Q1 Ep4: Nakakikilala ng mga Gawaing Nagpapakita ng Pagkakabuklod

Grade 1 Edikasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Nakakikilala ng mga Gawaing Nagpapakita ng Pagkakabuklod ng Pamilya Teacher : Aileen Sto.Domingo

Grade 1 ESP Q1 Ep1: Pagkilala sa Sarili

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1 : Pagkilala sa Sarili Teacher : Aileen D. Sto. Domingo

Grade 1 ESP Q1 Ep2: Pagpapahalaga sa Sarili

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2 : Pagpapahalaga sa Sarili Teacher : Aileen D. Sto. Domingo