Home

Shows and Videos

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep1: Konsepto at mga Elemento ng Komunidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1: Konsepto at mga Elemento ng Komunidad Teacher: Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep2: Mga Institusyon sa Komunidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2: Mga Institusyon sa Komunidad Teacher: Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep3: Paglalarawan sa Aking Komunidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Paglalarawan sa Aking Komunidad Teacher : Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep4: Komunidad Ko, Pahahalagaan ko

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4 : Komunidad Ko, Pahahalagaan ko Teacher : Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep5: Bumubuo ng Komunidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Bumubuo ng Komunidad Teacher : Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep6: Tungkulin at Gawain ng mga Bumubuo ng Komunidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6 : Tungkulin at Gawain ng mga Bumubuo ng Komunidad; Kaugnayan sa Sarili at Pamilya Teacher : Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep7: Komunidad ko, Iguguhit Ko!

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Komunidad ko, Iguguhit Ko! Teacher: Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep8: Komunidad Ko, Iguguhit Ko! (Mga Pananda o Simbolo para sa mga ...

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8: Komunidad Ko, Iguguhit Ko! (Mga Pananda o Simbolo para sa mga Estruktura at Imprastraktura) Teacher: Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep9: Komunidad ko, Iguguhit ko! (Mga Pananda o Simbolo ng Anyong Lupa)

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 9: Komunidad ko, Iguguhit ko! (Mga Pananda o Simbolo ng Anyong Lupa at Anyong Tubig) Teacher: Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep10: Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad (Uri ng Panahon)

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 10: Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad (Uri ng Panahon) Teacher: Shane Mariano

Grade 2 AP Q1 Ep 11 Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad (Mga Kalamidad)

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11 : Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad (Mga Kalamidad) Teacher : Shane Mariano

Grade 2 AP Q1 Ep12 Wastong Gawain at Pagkilos sa Tahanan sa Panahon ng Kalamidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12 : Wastong Gawain at Pagkilos sa Tahanan sa Panahon ng Kalamidad Teacher : Shane Mariano

Grade 2 AP Q1 Ep 13 Wastong Gawain at Pagkilos sa Paaralan sa Panahon ng Kalamidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 13 : Wastong Gawain at Pagkilos sa Paaralan sa Panahon ng Kalamidad Teacher : Shane Mariano

Grade 2 English Q1 Ep1: Classifying/ Categorizing Sounds Heard

Grade 2 English Quarter 1 Episode 1: Classifying/ Categorizing Sounds Heard Teacher: Ma Kenneth Aiza Mago

Grade 2 English Q1 Ep2: Recognizing the Alphabet and Words with Medial

Grade 2 English Quarter 1 Episode 2: Recognizing the Alphabet and Words with Medial Teacher: Gennifer De Jesus

Grade 2 English Q1 Ep3: Identifying Nouns

Grade 2 English Quarter 1 Episode 3 : Identifying Nouns Teacher : Ma. Kenneth Aiza V. Mago

Grade 2 English Q1 Ep4: Differentiate Common Nouns from Proper Nouns

Grade 2 English Quarter 1 Episode 4: Differentiate Common Nouns from Proper Nouns Teacher Broadcaster: Gennifer de Jesus

Grade 2 English Q1 Ep5: Recognizing the Use of A and An + Noun

Grade 2 English Quarter 1 Episode 5 : Recognizing the Use of A and An + Noun Teacher : Ma. Kenneth Aiza V. Mago

Grade 2 English Q1 Ep6: Recognizing the Use of A/An + Singular Nouns

Grade 2 English Quarter 1 Episode 6: Recognizing the Use of A/An + Singular Nouns Teacher: Gennifer de Jesus

Grade 2 English Q1 Ep7: Identify the English equivalent of some words in our mother tongue

Grade 2 English Quarter 1 Episode 7 : Identify the English equivalent of some words in our mother tongue or in Filipino Teacher : Ma Kenneth Aiza V. Mago

Grade 2 English Q1 Ep8: Identifying the Equivalent of Words in the Mother Tongue or in Filipino

Grade 2 English Quarter 1 Episode 8: Identifying the English Equivalent of Words in the Mother Tongue or in Filipino Teacher: Gennifer de Jesus

Grade 2 English Q1 Ep9: Identifying the Beginning Letter of the Name of Each Picture

Grade 2 English Quarter 1 Episode 9: Identifying the Beginning Letter of the Name of Each Picture Teacher: Ma Kenneth Aiza Mago

Grade 2 English Q1 Ep10: Identifying the Beginning Letter of the Name of Each Picture

Grade 2 English Quarter 1 Episode 10: Identifying the Beginning Letter of the Name of Each Picture Teacher: Gennifer de Jesus

Grade 2 English Q1 Ep12: Recognizing Action Words in Stories

Grade 2 English Quarter 1 Episode 12: Recognizing Action Words in Stories Teacher: Gennifer De Jesus

Grade 2 ENGLISH Ep13: Identifying Action Words in Conversations

Grade 2 ENGLISH Episode 13: Identifying Action Words in Conversations Teacher: Ma. Kenneth Aiza V. Mago

Grade 2 ESP Q1 Ep1: Kakayahan Ko, Pagyayamanin Ko!

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Kakayahan Ko, Pagyayamanin Ko! Teacher: Mary Anne Santos

Grade 2 ESP Q1 Ep2: Espesyal Ka, Espesyal na Kaalaman

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2: Espesyal ka, Espesyal n Kaalaman Teacher : Mary Anne D. Santos

Grade 2 ESP Q1 Ep3: Kakayahan at Talento ay Gamitin, Kapuwa at Sarili ay Pasayahin

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Kakayahan at Talento ay Gamitin, Kapuwa at Sarili ay Pasayahin Teacher: Mary Anne Santos

Grade 2 ESP Q1 Ep4: Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakato Quarter 1 Episode 4 : Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan Teacher : Mary Anne D. Santos

Grade 2 ESP Q1 Ep5: Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan Teacher: Mary Anne Santos

Grade 2 Filipino Q1 Ep1: Pag unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 1 : Pag unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan Teacher : Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep2: Pag-unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 2: Pag-unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep3: Magalang n Pananalita at Pagbati (part 1)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 3: Magalang n Pananalita at Pagbati (part 1) Teacher : Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep4: Magalang na Pananalita at Pagbati (part 2)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 4 : Magalang na Pananalita at Pagbati (part 2) Teacher : Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep5: Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid (Part 1)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 5: Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid (Part 1) Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep6: Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid (Part 2)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 6: Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid (Part 2) Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep7: Pagsagot sa mga Tanong sa Napapakinggang Kwento Kathang-isip

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 7: Pagsagot sa mga Tanong sa Napapakinggang Kwento Kathang-isip Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep8: Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Kwentong Kathang-isip

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 8: Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Kwentong Kathang-isip Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep9: Pagsunod sa Panuto (Part 1)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 9: Pagsunod sa Panuto (Part 1) Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep10: Pagsunod sa Panuto (Part 2)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 10: Pagsunod sa Panuto (Part 2) Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep11: Pagsunod sa Panuto (Part 3)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 11: Pagsunod sa Panuto (Part 3) Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep13: Salitang-ugat

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 13: Salitang-ugat Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep15: Pagsulat ng Parirala at Pangungusap nang may Wastong Bantas ...

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 15: Pagsulat ng Parirala at Pangungusap nang may Wastong Bantas at Gamit ng Malaki at Maliit na Letra Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep16: Pagsusulat ng Parirala at Pangungusap

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 16: Pagsusulat ng Parirala at Pangungusap Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Math Q1 Ep1: Pagbibilang ng Numero mula 0 hanggang 1000 Gamit ang Iba't Ibang Materyales

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 1: Pagbibilang ng Numero mula 0 hanggang 1000 Gamit ang Iba't Ibang Materyales Teacher: Salvador Manansala I

Grade 2 Math Q1 Ep2: Pagbibilang ng Numero mula 101 hanggang 1000 Gamit ang Iba't Ibang Materyales

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 2: Pagbibilang ng Numero mula 101 hanggang 1000 Gamit ang Iba't Ibang Materyales Teacher: Salvador Manansala I

Grade 2 Math Q1 Ep3: Laktaw ng Pagbilang o Skip Counting

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 3 Laktaw ng Pagbilang o Skip Counting Teacher : Frances Rose P. Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep4: Mga Bilang sa Simbolo (Numerals) at sa Salita (Number Words)

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 4: Mga Bilang sa Simbolo (Numerals) at sa Salita (Number Words) Teacher: Frances Rose Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep5: Paglalarawan at Pagsulat ng 3-digit na Numero sa Pamamagitan ng Expanded Form

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 5: Paglalarawan at pagsulat ng 3-digit na numero sa pamamagitan ng expanded form Teacher: Frances Rose Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep6: Paghahambing ng mga Bilang Gamit ang mga Simbolo

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 6 : Paghahambing ng mga Bilang Gamit ang mga Simbolo at Pagsasaayos ng mga Bilang mula sa Pi Teacher : Frances Rose P. Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep7: Natutukoy, Nababasa, at Naisusulat ang Ordinal na Bilang Mula 1st Hanggang 20th

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 7: Natutukoy, Nababasa, at Naisusulat ang mga Ordinal na Bilang Mula 1st Hanggang 20th Teacher: Frances Rose Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep 8 Nababasa at nasusulat ang pera sa simbolo at salita

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 8 : Nababasa at nasusulat ang pera sa simbolo at salita Teacher : Frances Rose P. Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep9: Kabuuan ng mga Perang Papel at Barya

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 9: Kabuuan ng mga Perang Papel at Barya Teacher: Frances Rose Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep10: Paghahambing ng mga Perang Papel at Barya Gamit ang Simobolo

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 10: Paghahambing ng mga Perang Papel at Barya Gamit ang Simobolo Teacher: Frances Rose Sunga

Grade 2 MATH Q1 EP11: Properties of Addition

Grade 2 MATH Quarter 1 Episode 11: Properties of Addition Teacher: Frances Rose P. Sunga

Grade 2 MATH Q1 EP12: Pagkuha ng Kabuuan (Addition)

Grade 2 MATH Quarter 1 Episode12: Pagkuha ng Kabuuan (Addition) Teacher: Frances Rose P. Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep13: Pagkuha ng Kabuuan Gamit ang Isip

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 13: Pagkuha ng Kabuuan Gamit ang Isip Teacher: Frances Rose P. Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep14: Pagkuha ng Kabuuan Gamit ang Isip (3 digit numbers & multiples of 10 up to 90)

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 14: Pagkuha ng Kabuuan Gamit ang Isip (3 digit numbers and multiples of 10 up to 90) Teacher: Frances Rose Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep15: Pagkuha ng Kabuuan Gamit ang Isip (3 digit numbers and multiples of 100 - 900)

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 15: Pagkuha ng Kabuuan Gamit ang Isip (3 digit numbers and multiples of 100 up to 900) Teacher: Frances Rose P. Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep16: Pagsasagot ng Suliranin Gamit ang Pagdaragdag

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 16: Pagsasagot ng Suliranin Gamit ang Pagdaragdag Teacher: Frances Rose P. Sunga

Grade 2 Music and Arts Q1 Ep2: Contrast sa Kulay at Hugis/Gumalaw sa Pantay na Kumpas

Grade 2 Music and Arts Quarter 1 Episode 2: Contrast sa Kulay at Hugis sa Isang Likhang Sining/Gumalaw sa Pantay na Kumpas Teacher: Jovy Villafuerte and Romarie Punongbayan

Grade 2 MTB Q1 Ep1: Pagbibigay ng Komento o Reaksiyon

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 1: Pagbibigay ng Komento o Reaksiyon Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep2: Mga Salitang Binubuo ng Maraming Pantig

Grade 2 Mother Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 2: Mga Salitang Binubuo ng Maraming Pantig Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep3: Mga Salitang Binubuo ng Maraming Pantig

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 3 : Mga Salitang Binubuo ng Maraming Pantig Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep4: Pagtukoy at Paggamit ng Salitang Ngalan

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 4 : Pagtukoy at Paggamit ng Salitang Ngalan Teacher : Alam Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 5 Pagbibigay ng Pangunahing Kaisipan sa Pamamagitan ng Poster/Karakter Profile

Grade 2 Mother Tongued-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 5 : Pagbibigay ng Pangunahing Kaisipan sa Pamamagitan ng Poster / Karakter Profile Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 6 Pag-uri ng Salitang Ngalan

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 6 : Pag-uri ng Salitang Ngalan Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep7: Mga Salitang Nilinang sa Kuwento

Grade 2 Mother-Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 7: Mga Salitang Nilinang sa Kuwento Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep8: Pagbasa ng mga Salitang May Kambal-Katinig

Grade 2 Mother-Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 8: Pagbasa ng mga Salitang May Kambal-Katinig Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep16: Pagsunod sa Panuto ng Pagsusulit

Grade 2 Mother-Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 16: Pagsunod sa Panuto ng Pagsusulit Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB MLE Ep17: Pagtukoy sa Paggamit ng Tambalang Salita

Grade 2 MOTHER TONGUE-BASED MULTILINGUAL EDUCATION Episode 17: Pagtukoy sa Paggamit ng Tambalang Salita Teacher: Ma'am Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 Q1 MTB EP9: Kasarian ng Pangngalan

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 9: Kasarian ng Pangngalan Teacher: Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB Q1 EP10: Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat

Grade 2 MTB Quarter 1 Episode 10: Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat Teacher: Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 11 Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 11 : Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 12 Pangngalang Palansak o Lansakan

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 12 : Pangngalang Palansak o Lansakan Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 13 Pagsulat ng Maliit at Malaking Letra sa Paraang Kabit kabit

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 13 : Pagsulat ng Maliit at Malaking Letra sa Paraang Kabit kabit Teacher : Alam Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 14 Pagbasa ng mga Magkakaugnay na Salita

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 14 : Pagbasa ng mga Magkakaugnay na Salita Teacher : Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 15 Bahagi ng Pangungusap

Grade 2 Mother tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 15 : Bahagi ng Pangungusap Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 English Q1 Ep 11 Identifying Action Words

Grade 2 English Quarter 1 Episode 11 : Identifying Action Words Teacher : Ma. Kenneth Aiza V. Mago

Grade 2 English Q1 Ep 15 Identifying the Setting of the Story

Grade 2 English Quarter 1 Episode 15 : Identifying the Setting of the Story Teacher : Ma. Kenneth Aiza V. Mago

Grade 2 English Q1 Ep 14 Recognizing Action Words Used in Making Statements

Grade 2 English Quarter 1 Episode 14 : Recognizing Action Words Used in Making Statements Teacher : Gennifer De Jesus

Grade 2 Filipino Q1 Ep 14 Pagsulat ng Parirala at Pangungusap

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 14 : Pagsulat ng Parirala at Pangungusap Teacher : Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep 12 Salitang-ugat

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 12 : Salitang-ugat Teacher : Marilyn L. Escoto