Home / 2nd Grade

2nd Grade: Filipino

Grade 2 English Q1 Ep7: Identify the English equivalent of some words in our mother tongue

Grade 2 English Quarter 1 Episode 7 : Identify the English equivalent of some words in our mother tongue or in Filipino Teacher : Ma Kenneth Aiza V. Mago

Grade 2 English Q1 Ep8: Identifying the Equivalent of Words in the Mother Tongue or in Filipino

Grade 2 English Quarter 1 Episode 8: Identifying the English Equivalent of Words in the Mother Tongue or in Filipino Teacher: Gennifer de Jesus

Grade 2 Filipino Q1 Ep1: Pag unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 1 : Pag unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan Teacher : Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep2: Pag-unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 2: Pag-unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep3: Magalang n Pananalita at Pagbati (part 1)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 3: Magalang n Pananalita at Pagbati (part 1) Teacher : Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep4: Magalang na Pananalita at Pagbati (part 2)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 4 : Magalang na Pananalita at Pagbati (part 2) Teacher : Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep5: Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid (Part 1)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 5: Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid (Part 1) Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep6: Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid (Part 2)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 6: Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid (Part 2) Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep7: Pagsagot sa mga Tanong sa Napapakinggang Kwento Kathang-isip

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 7: Pagsagot sa mga Tanong sa Napapakinggang Kwento Kathang-isip Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep8: Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Kwentong Kathang-isip

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 8: Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Kwentong Kathang-isip Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep9: Pagsunod sa Panuto (Part 1)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 9: Pagsunod sa Panuto (Part 1) Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep10: Pagsunod sa Panuto (Part 2)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 10: Pagsunod sa Panuto (Part 2) Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep11: Pagsunod sa Panuto (Part 3)

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 11: Pagsunod sa Panuto (Part 3) Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep13: Salitang-ugat

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 13: Salitang-ugat Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep15: Pagsulat ng Parirala at Pangungusap nang may Wastong Bantas ...

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 15: Pagsulat ng Parirala at Pangungusap nang may Wastong Bantas at Gamit ng Malaki at Maliit na Letra Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep16: Pagsusulat ng Parirala at Pangungusap

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 16: Pagsusulat ng Parirala at Pangungusap Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep 14 Pagsulat ng Parirala at Pangungusap

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 14 : Pagsulat ng Parirala at Pangungusap Teacher : Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep 12 Salitang-ugat

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 12 : Salitang-ugat Teacher : Marilyn L. Escoto