Home / 2nd Grade

2nd Grade: Mother Tongue

Grade 2 English Q1 Ep7: Identify the English equivalent of some words in our mother tongue

Grade 2 English Quarter 1 Episode 7 : Identify the English equivalent of some words in our mother tongue or in Filipino Teacher : Ma Kenneth Aiza V. Mago

Grade 2 English Q1 Ep8: Identifying the Equivalent of Words in the Mother Tongue or in Filipino

Grade 2 English Quarter 1 Episode 8: Identifying the English Equivalent of Words in the Mother Tongue or in Filipino Teacher: Gennifer de Jesus

Grade 2 Filipino Q1 Ep13: Salitang-ugat

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 13: Salitang-ugat Teacher: Marilyn L. Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep15: Pagsulat ng Parirala at Pangungusap nang may Wastong Bantas ...

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 15: Pagsulat ng Parirala at Pangungusap nang may Wastong Bantas at Gamit ng Malaki at Maliit na Letra Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep16: Pagsusulat ng Parirala at Pangungusap

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 16: Pagsusulat ng Parirala at Pangungusap Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Math Q1 Ep4: Mga Bilang sa Simbolo (Numerals) at sa Salita (Number Words)

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 4: Mga Bilang sa Simbolo (Numerals) at sa Salita (Number Words) Teacher: Frances Rose Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep 8 Nababasa at nasusulat ang pera sa simbolo at salita

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 8 : Nababasa at nasusulat ang pera sa simbolo at salita Teacher : Frances Rose P. Sunga

Grade 2 MTB Q1 Ep1: Pagbibigay ng Komento o Reaksiyon

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 1: Pagbibigay ng Komento o Reaksiyon Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep2: Mga Salitang Binubuo ng Maraming Pantig

Grade 2 Mother Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 2: Mga Salitang Binubuo ng Maraming Pantig Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep3: Mga Salitang Binubuo ng Maraming Pantig

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 3 : Mga Salitang Binubuo ng Maraming Pantig Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep4: Pagtukoy at Paggamit ng Salitang Ngalan

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 4 : Pagtukoy at Paggamit ng Salitang Ngalan Teacher : Alam Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 5 Pagbibigay ng Pangunahing Kaisipan sa Pamamagitan ng Poster/Karakter Profile

Grade 2 Mother Tongued-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 5 : Pagbibigay ng Pangunahing Kaisipan sa Pamamagitan ng Poster / Karakter Profile Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 6 Pag-uri ng Salitang Ngalan

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 6 : Pag-uri ng Salitang Ngalan Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep7: Mga Salitang Nilinang sa Kuwento

Grade 2 Mother-Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 7: Mga Salitang Nilinang sa Kuwento Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep8: Pagbasa ng mga Salitang May Kambal-Katinig

Grade 2 Mother-Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 8: Pagbasa ng mga Salitang May Kambal-Katinig Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB Q1 Ep16: Pagsunod sa Panuto ng Pagsusulit

Grade 2 Mother-Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 16: Pagsunod sa Panuto ng Pagsusulit Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB MLE Ep17: Pagtukoy sa Paggamit ng Tambalang Salita

Grade 2 MOTHER TONGUE-BASED MULTILINGUAL EDUCATION Episode 17: Pagtukoy sa Paggamit ng Tambalang Salita Teacher: Ma'am Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 Q1 MTB EP9: Kasarian ng Pangngalan

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 9: Kasarian ng Pangngalan Teacher: Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB Q1 EP10: Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat

Grade 2 MTB Quarter 1 Episode 10: Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat Teacher: Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 11 Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 11 : Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 12 Pangngalang Palansak o Lansakan

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 12 : Pangngalang Palansak o Lansakan Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 13 Pagsulat ng Maliit at Malaking Letra sa Paraang Kabit kabit

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 13 : Pagsulat ng Maliit at Malaking Letra sa Paraang Kabit kabit Teacher : Alam Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 14 Pagbasa ng mga Magkakaugnay na Salita

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 14 : Pagbasa ng mga Magkakaugnay na Salita Teacher : Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 15 Bahagi ng Pangungusap

Grade 2 Mother tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 15 : Bahagi ng Pangungusap Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 Filipino Q1 Ep 12 Salitang-ugat

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 12 : Salitang-ugat Teacher : Marilyn L. Escoto