Home

Shows and Videos

Grade 3 Music and Arts Q1 Ep 1

Grade 3 Music and Arts Quarter 1 Episode 1 : Tunog at Pahinga ng Rhythmic Pattern Arts : Iba't ibang Laki ng Tao sa Larawan Teacher : Pia Mae H. Repaso Shaila Devina C. Regacho

Grade 3 Music and Arts Q1 Ep 2

Grade 3 Music and Arts Quarter 1 Episode 2 : Steady Beat Arts : Ilusyon ng Espasyo Teacher : Pia Mae H. Repaso Shaila Devina C. Regacho

Grade 3 Music and Arts Q1 Ep 5

Grade 3 Music and Arts Quarter 1 Episode 5 : Ostinato Pattern : Instrumentong Pansaliw Arts: Iba't ibang Tekstura at Hugis sa Pagguhit ng Larawan Teacher : Pia Mae H. Repaso Shaila Devina C. Regacho

Grade 3 PE and Health Q1 Ep 2

Grade 3 Physical Education and Health Quarter 1 Episode 2 : Body Actions Konsepto ng Malnutrisyon Teacher : Victor D. Gocoyo Jr.

Grade 3 PE and Health Q1 Ep 1

Grade 3 Physical Education and Health Quarter 1 Episode 1 : Body Shapes Mabuti o Masamang Nutrisyon Teacher : Victor D. Gocoyo Jr.

Grade 3 PE and Health Q1 Ep 5 Flexibility Exercises

Grade 3 Physical Education and Health Quarter 1 Episode 3 : Flexibility Exercises Health Pagpapanatili ng Malusog na Pamumuhay Teacher : Victor D. Gocoyo Jr.

Grade 3 Math Q1 Ep 18 Solving o Paglutas ng Suliranin

Grade 3 Mathematics Quarter 1 Episode 18 : Solving o Paglutas ng Suliranin na Ginagamitan ng Pagbabawas na nay pagdaragdag ( Part 2 ) Teacher : Vicky Leguarda

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep 17 Pagkilala sa mga Idyomatikong eksresyon sa Pangungusap

Grade 3 Mother Tongue-Based Multilingual Lingual Education Quarter 1 Episode 17 : Pagkilala sa mga Idyomatikong eksresyon sa Pangungusap Teacher : Marvin Balingit

Grade 3 English Q1 Ep 6 Writing Your Own Simple Diary

Grade 3 English Quarter 1 Episode 6 : Writing Your Own Simple Diary Teacher : Desheryl M. Cuyos

Grade 3 English Q1 Ep 9 Identify and use common and proper nouns correctly

Grade 3 English Quarter 1 Episode 9 : Identify and use common and proper nouns correctly Teacher : Desheryl M. Cuyos

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep 9 Nagagamit nang Wasto ang mga Tandang Pamilang sa Di-mabilang

Grade 3 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 9 : Nagagamit nang Wasto ang mga Tandang Pamilang sa Di-mabilang na mga Pangangalan Teacher : Marvin Balingit

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep 5 Nakikilala ang Pangngalang Di-Pamilang

Grade 3 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 5 : Nakikilala ang Pangngalang Di-Pamilang Teacher : Marvin Balingit

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep10 Paggamit ng Kombinasyon ng Panlapi at Salitang-Ugat

Grade 3 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 10 : Paggamit ng Kombinasyon ng Panlapi at Salitang-Ugat Bilang Gabay sa Pagkuha ng Kahulugan ng Salita Teacher : Marvin Balingit

Grade 3 Math Q1 Ep11 Paglutas (Solving) ng Suliranin Non-Routine at Routine

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 11 : Paglutas (Solving) ng Suliranin Non-Routine at Routine n Ginagamitan ng Pagdaragdag Teacher : Vicky Leguarda

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep12 Nakikilala at Nagagamit ang Di-kongkreto o Abstrak na Pangngalan

Grade 3 Mother tongue Based-Multilingual Education Quarter 1 Episode 12 : Nakikilala at Nagagamit ang Di-kongkreto o Abstrak na Pangngalan Teacher : Marvin Balingit

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep 15 Naibibigay ang Kahulugan ng Tula

Grade 3 Mother Tongue Based-Multilingual Education Quarter 1 Episode 15 : Naibibigay ang Kahulugan ng Tula Teacher : Marvin Balingit

Grade 3 Science Q1 EP9: Evaporation (Part2)

Grade 3 Science Quarter 1 Episode 9: Evaporation Teacher: Ethel Tumanan

Grade 3 Science Q1 EP10: Sublimation

Grade 3 SCI Quarter 1 Episode10: Sublimation Teacher: Ethel Tumanan

Grade 3 MATH Q1 EP9: Pagtantiya (Estimating) ng Kabuuan (Sum) na may 3-4 na Addends

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 9:Pagtantiya (Estimating) ng Kabuuan (Sum) na may 3-4 na Addends Teacher: Vicky Leguarda

Grade 3 MATH Q1 EP10: Pagsama-sama Gamit ang Isip o Mental Addition ng 2-Digit at 1-Digit na Bilang

Grade 3 MATH Quarter 1 Episode10: Pagsasama-sama Gamit ang Isip o Mental Addition ng 2-Digit at 1-Digit na mga Bilang Teacher: Vicky Leguarda

Grade 3 FILIPINO Ep14: Ang Paggamit ng Magagalang na Salita na Angkop sa Sitwasyon

Grade 3 FILIPINO Episode 14: Ang Paggamit ng Magagalang na Salita na Angkop sa Sitwasyon Teacher: Ma'am Maribel Bulalayao

Grade 3 Filipino Q1 Ep10: Paggamit ng Diksiyonaryo

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 10: Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 Filipino Q1 Ep11:Paggamit sa Usapan ng Salitang Pamalit sa Ngalan ng Tao, Ako, Ikaw at Siya

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 11: Paggamit sa Usapan ng mga Salitang Pamalit sa Ngalan ng Tao, Ako, Ikaw at Siya Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 EP11:Halaga ng Lupa at Tubig sa Lalawigan at Karatig na Lalawigan Nito

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep11: Mahahalagang Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Sariling Lalawigan at mga Karatig na Lalawigan Nito (Part 1) Teacher: Laiza Dalit

Grade 3 Science Q1 Ep8: Evaporation (Part 1)

Grade 3 Science Quarter 1 Episode 8: Evaporation (Part 1) Teacher: Ethel Tumanan

Grade 3 PE & Heatlh Q1 Ep4: Kalambutan ng Posisyong Pag-upo/Vitamins for Life

Grade 3 Physical Education and Health Quarter 1 Episode 4: Kalambutan ng Posisyong Pag-upo/Vitamins for Life Teacher: Victor D. Gocoyo Jr.

Grade 3 MTB- MLE Q1 Ep6: Nakikilala ang Kaibahan ng Pangngalang Pamilang at Pangngalang Di-Pamilang

Grade 3 Mother-Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 6: Nakikilala ang Kaibahan ng Pangngalang Pamilang at Pangngalang Di-Pamilang Teacher: Marvin Balingit

Grade 3 Filipino Q1 Ep6: Pagbasa ng mga Salitang Hiram at mga Salitang Iisa ang Baybay

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 6: Pagbasa ng mga Salitang Hiram at mga Salitang Iisa ang Baybay Ngunit Magkaiba ang Bigkas Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep15: Pangangasiwa sa mga Likas na Yaman

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 15: Pangangasiwa sa mga Likas na Yaman Teacher: Laiza Dalit

Grade 3 English Q1 Ep11: Singular to Plural Form of Regular Nouns

Grade 3 English Quarter 1 Episode 11: Singular to Plural Form of Regular Nouns Teacher: Desheryl M. Cuyos

Grade 3 Math Q1 Ep14: Pagtantiya o Estimate ng Kinalabasan o Difference ng Dalawang Bilang

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 14: Pagtantiya o Estimate ng Kinalabasan o Difference ng Dalawang Bilang na may 3-4 na Digits Teacher: Vicky Leguarda

Grade 3 Math Q1 Ep15: Pagbabawas Gamit ang Isip sa Bilang na may 1-2 Digits

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 15: Pagbabawas Gamit ang Isip sa Bilang na may 1-2 Digits Teacher: Vicky Leguarda

Grade 3 Math Q1 Ep7: Paghahambing ng Halaga ng Pera Hanggang P1000

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 7: Paghahambing ng Halaga ng Pera Hanggang P1000 Teacher: Vicky Leguarda

Grade 3 Math Q1 Ep8: Pagsasama-sama ng mga Bilang na may 3-4 Digits na Wala at Mayroong Regrouping

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 8: Pagsasama-sama ng mga Bilang na may 3-4 na Digits na Walang Regrouping at Mayroong Regrouping Teacher: Vicky Leguarda

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep7: Katangiang Pisikal ng mga Lalawigan

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Katangiang Pisikal ng mga Lalawigan Teacher: Laiza Dalit

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep8: Katangiang Pisikal ng mga Lalawigan

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8: Katangiang Pisikal ng mga Lalawigan Teacher: Laiza Dalit

Grade 3 Math Q1 Ep16: Pagbabawas Gamit ang Isip o Mental Substraction sa Bilang na may 2-3 Digits

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 16: Pagbabawas Gamit ang Isip o Mental Substraction sa Bilang na may 2-3 Digits Teacher: Vicky Leguarda

Grade 3 Music and Arts Q1 Ep4: Ostinato Pattern/Pamumuhay ng Kulturang Pamayanan

Grade 3 Music and Arts Quarter 1 Episode 4: Ostinato Pattern: Galaw ng Katawan/Pamumuhay ng Kulturang Pamayanan at Geometrikong Disenyo Teacher: Pia Mae Repaso and Shaila Devina Regacho

Grade 3 Math Q1 Ep17: Solving o Paglutas ng mga Suliranin na Ginagamitan ng Pagbabawas

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 17: Solving o Paglutas ng mga Suliranin na Ginagamitan ng Pagbabawas Teacher: Vicky Leguarda

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep14: Pagkilala sa mga Uri ng Tayutay sa Pangungusap

Grade 3 Mother-Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 14: Pagkilala sa mga Uri ng Tayutay sa Pangungusap Teacher: Marvin Balingit

Grade 3 PE and Health Q1 Ep3: Halina't Gumalaw/Uri ng Malnutrisyon at ang Lunas Dito

Grade 3 Physical Education and Health Quarter 1 Episode 3: Halina't Gumalaw/Uri ng Malnutrisyon at ang Lunas Dito Teacher: Victor D. Gocoyo Jr.

Grade 3 Music & Arts Q1 Ep3: Ostinato Pattern/Pamumuhay ng Kulturang Pamayanan at ...

Grade 3 Music and Arts Episode 3: Ostinato Pattern / Pamumuhay ng Kulturang Pamayanan at Geometrikong Disenyo Teacher: Ma'am Pia Mae H. Repaso/Ma'am Shaila Devina C. Regacho

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep13: Lugar na Sensitibo sa Panganib Batay sa Lokasyon at Topograpiya

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 13: Mga Lugar na Sensitibo sa Panganib Batay sa Lokasyon at Topograpiya Teacher: Laiza DaIit

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep14: Lugar na Sensitibo sa Panganib Batay sa Lokasyon at Topograpiya

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 14: Mga Lugar na Sensitibo sa Panganib Batay sa Lokasyon at Topograpiya Teacher: Laiza Dalit

Grade 3 Filipino Q1 Ep12: Paggamit sa Usapan ng Salitang Pamalit sa Ngalan ng Tao (KAMI, KAYO, etc)

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 12: Paggamit sa Usapan ng mga Salitang Pamalit sa Ngalan ng Tao (KAMI, KAYO, SILA, TAYO) Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 English Q1 Ep8: Sentence Galore

Grade 3 English Quarter 1 Episode 8: Sentence Galore Teacher: Desheryl Cuyos

Grade 3 English Q1 Ep10: Into the World of Proper Nouns and Common Nouns

Grade 3 English Quarter 1 Episode 10: Into the World of Proper Nouns and Common Nouns Teacher: Desheryl Cuyos

Grade 3 Filipino Q1 Ep16: Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at mga Bantas

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 16: Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at mga Bantas Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 English Q1 Ep7: Different Kinds of Sentences

Grade 3 English Quarter 1 Episode 7: Different Kinds of Sentences Teacher: Desheryl Cuyos

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep13: Pagkilala ng mga Tayutay sa Pangungusap

Grade 3 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 13: Pagkilala ng mga Tayutay sa Pangungusap Teacher: Marvin Balingit

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep16: Interpretasyon ng Kapaligiran Gamit ang Mapa

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 16: Interpretasyon ng Kapaligiran Gamit ang Mapa Teacher: Laiza Dalit

Grade 3 Filipino Q1 Ep5: Pagbasa ng mga Salitang May Tatlong Pantig Pataas at Salitang May Klaster

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 5: Pagbasa ng mga Salitang May Tatlong Pantig Pataas at Salitang May Klaster Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 Filipino Q1 Ep7: Pagsunod sa Nakasulat na Panuto na May 2-4 na Hakbang

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 7: Pagsunod sa Nakasulat na Panuto na May 2-4 na Hakbang Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 Filipino Q1 Ep9: Pagbabaybay ng Wasto ng mga Salitang 3 o 4 na Pantig...

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 9: Pagbabaybay ng Wasto ng mga Salitang 3 o 4 na Pantig, Batayang Talasalitaan at Salitang Dinaglat Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 Filipino Q1 Ep13: Ang Paggamit ng Magagalang na Salita na Angkop sa Sitwasyon

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 13: Ang Paggamit ng Magagalang na Salita na Angkop sa Sitwasyon (Pagbati, Pakiusap, Paghingi, o Paumanhin) Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 Filipino Q1 Ep8: Pagbabaybay ng Wasto ng mga Salitang Di-kilala Batay sa Bigkas

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 8: Pagbabaybay ng Wasto ng mga Salitang Di-kilala Batay sa Bigkas Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep10: Pagkakaugnay ng mga Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Lalawigan

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 10: Pagkakaugnay ng mga Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Lalawigan Teacher: Laiza Dalit

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep9: Pagkakaugnay ng mag Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Lalawigan

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 9: Pagkakaugnay ng mag Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Lalawigan Teacher: Laiza Dalit

Grade 3 Math Q1 Ep13: Pagbabawas o Subtraction na Walang Regrouping at Mayroong Regrouping

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 13: Pagbabawas o Subtraction ng Bilang na may 3-4 na Digits mula sa 3-4 na Digits na Walang Regrouping at Mayroong Regrouping Teacher: Ma'am Vicky Leguarda

Grade 3 Math Q1 Ep12: Paglutas ng Suliraning Non-Routine at Routine na Ginagamitan ng Pagdaragdag

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 12: Part 2: Paglutas (Solving) ng Suliraning Non-Routine at Routine na Ginagamitan ng Pagdaragdag Teacher: Ma'am Vicky Leguarda

Grade 3 English Q1 Ep3: Character and Ending

Grade 3 English Quarter 1 Episode 3 : Character and Ending Teacher : Herlyn Ducot

Grade 3 English Q1 Ep4: Closer Look at Endings

Grade 3 English Quarter 1 Episode 4 Closer Look at Endings Teacher : Desheryl M. Cuyos

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep11: Angkop na Paggamit sa Ekspresyong Gusto

Grade 3 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 11 Angkop na Paggamit sa Ekspresyong Gusto at Umaasa sa Pagpapahayag ng Pagnanais Teacher :

Grade 3 Science Q1 Ep4: Katangian ng Liquid at Gas

Grade 3 Science Quarter 1 Episode 4 : Katangian ng Liquid at Gas Teacher : Ethel Tumanan

Grade 3 Math Q1 Ep6: Pagkilala ng mga Barya at Perang Papel Hanggang PHP1000

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 6 : Pagkilala ng mga Barya at Perang Papel Hanggang PHP1000 Teacher : Vicky Leguarda

Grade 3 Math Q1 Ep5: Ordinal na Bilang Mula 1st - 100th

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 5 : Ordinal na Bilang Mula 1st - 100th Teacher : Vicky Leguarda

Grade 3 Filipino Q1 Ep4: Paggamit ng mga Bahagi ng Aklat sa Pagkuha ng Impormasyon

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 4 : Paggamit ng mga Bahagi ng Aklat sa Pagkuha ng Impormasyon Teacher : Maribel A. Bulalayao

Grade 3 Filipino Q1 Ep2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pagunawa ng Napakinggang teksto

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 2 : Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag unawa ng Napakinggang teksto Teacher : Maribel A. Bulalayao

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep2: Mga Simbolo ng Mapa

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Mga Simbolo ng Mapa Teacher : Laiza Dalit

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep3: Kinalalagyan ng mga Lalawigan sa Rehiyon

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Kinalalagyan ng mga Lalawigan sa Rehiyon Teacher : Laiza Dalit

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep3: Nakasusulat ng Tula

Grade 3 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 3 : Nakasusulat ng Tula Teacher : Marvin Balingit

Grade 3 ESP Q1 Ep5: Pamantayan ng Mag anak Ating Sundin

Grade 3 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5 : Pamantayan ng Mag anak Ating Sundin Teacher : Regine S. Batralo

Grade 3 ESP Q1 Ep4: Pangangalaga sa Sarili

Grade 3 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Pangangalaga sa Sarili Teacher : Regine S. Batralo

Grade 3 English Q1 Ep5: Lesson in a Diary

Grade 3 English Quarter 1 Episode 5 : Lesson in a Diary Teacher : Desheryl M. Cuyos

Grade 3 ESP Q1 Ep3: Kakayahan sa Paggawa

Grade 3 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3 : Kakayahan sa Paggawa Teacher : Regine S. Batralo

Grade 3 ESP Q1 Ep2: Pagtitiwala sa Sarili

Grade 3 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2 : Pagtitiwala sa Sarili Teacher : Regine S. Batralo

Grade 3 Science Q1 Ep2: Matter (Part 2)

Grade 3 Science Quarter 1 Episode 2: Matter (Part 2) Teacher: Ethel Tumanan

Grade 3 Science Q1 Ep3: Mga Katangian ng Solid

Grade 3 Science Quarter 1 Episode 3: Mga Katangian ng Solid Teacher: Ethyl Tumanan

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep5: Populasyon

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5: Populasyon Teacher: Broadcaster: Laiza Dalit

Grade 3 Science Q1 Ep6: Melting (Part 2)

Grade 3 Science Quarter 1 Episode 6: Melting (Part 2) Teacher Broadcaster: Ethyl Tumanan

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep6: Populasyon

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6: Populasyon Teacher Broadcaster: Laiza Dalit

Grade 3 Science Q1 Ep5: Melting (Part 1)

Grade 3 Science Quarter 1 Episode 5: Melting (Part 1) Teacher Broadcaster: Ethel Tumanan

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep4: Kinalalagyan ng mga Lalawigan sa Rehiyon

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4: Kinalalagyan ng mga Lalawigan sa Rehiyon Teacher Broadcaster: Laiza Dalit

Grade 3 English Q1 Ep2: Noting Details

Grade 3 English Quarter 1 Episode 2: Noting Details Teacher: Herlyn Ducot

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep4: Nakasulat ng Bugtong Chant o Rap

Grade 3 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 4 : Nakasulat ng Bugtong Chant o Rap Teacher : Marvin Balingit

Grade 3 Math Q1 Ep4: Paghahambing ng Bilang Hanggang Sampung Libuhan 10,000

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 4: Paghahambing ng Bilang Hanggang Sampung Libuhan (10,000) Teacher : Vicky Leguarda

Grade 3 Math Q1 Ep3: Pag Round of ng Bilang sa Pinakamalapit na Sampuan, Sandaan at Libuhan

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 3: Pag Round of ng Bilang sa Pinaka malapit na Sampuan (tens), Sandaan (hundreds) at Libuhan (thousands) Teacher : Vicky Leguarda

Grade 3 Math Q1 Ep2: Place Value at Value ng Bilang Hanggang Sampung Libuhan 10,000

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 2: Place Value at Value ng Bilang Hanggang Sampung Libuhan 10,000 Teacher: Vicky Leguarda

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep2: Pagsulat ng Salitang may Wastong Baybay

Grade 3 Mother Tongue-Base multilingual Education Quarter 1 Episode 2: Pagsulat ng Salitang may Wastong Baybay Teacher: Marvin Balingit

Grade 3 Filipino Q1 Ep3: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Kuwento, Usapan, Balita at Tula

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 3: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Kuwento, Usapan, Balita at Tula Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 MTB-MLE Q1 Ep1: Pagsulat ng Salitang may Wastong Baybay

Grade 3 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 1 Pagsulat ng Salitang may Wastong Baybay Teacher Marvin Balingit

Grade 3 Araling Panlipunan Q1 Ep1: Mga Simbolo ng Mapa

Grade 3 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1: Mga Simbolo ng Mapa Teacher: Laiza Dalit

Grade 3 English Q1 Ep1: Picture Talk

Grade 3 English Quarter 1 Episode 1: Picture Talk Teacher: Herlyn Ducot

Grade 3 ESP Q1 Ep1: Natatanging Kakayahan

Grade 3 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Natatanging Kakayahan Teacher: Regine Batralo

Grade 3 Filipino Q1 Ep1: Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay

Grade 3 Filipino Quarter 1 Episode 1: Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay Teacher: Maribel Bulalayao

Grade 3 Math Q1 Ep1: Pagpapakita ng Bilang Hanggang Sampong Libo

Grade 3 Math Quarter 1 Episode 1: Pagpapakita ng Bilang Hanggang Sampong Libo Teacher: Vicky Leguarda

Grade 3 Science Q1 Ep1: Matter (Part 1)

Grade 3 Science Quarter 1 Episode 1: Matter (Part 1) Teacher: Ethel Tumanan