Home / 4th Grade

4th Grade: Filipino

Grade 4 Filipino Q1 Ep1: Pangngalan

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 1: Pangngalan Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep2: Pambalana at Pantangi

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 2: Pambalana at Pantangi Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep3: Kasarian ng Pangngalan

Grade 4 Filipino Episode 3: Kasarian ng Pangngalan Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Q1 Filipino EP4: Pormal na Depinisyon

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 4: Pormal na Depinisyon Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep5: Mga Bahagi ng Diksiyonaryo

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 5: Mga Bahagi ng Diksiyonaryo Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep6: Kasingkahulugan, Kasalungat, at Context Clues

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 6: Kasingkahulugan, Kasalungat, at Context Clues Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep7: Elemento ng Maikling Kwento

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 7: Elemento ng Maikling Kwento Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep8: Elemento ng Maikling Kwento

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 8: Elemento ng Maikling Kwento Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep9: Larawan, Signal Words, at Pangungusap

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 9: Larawan, Signal Words, at Pangungusap Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Q1 Filipino EP10: Pagsulat ng Kuwento ng Natatanging Tao

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 10: Pagsulat ng Kuwento ng Natatanging Tao Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep11: Pagsulat at Pagbasa ng Tula

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 11: Pagsulat at Pagbasa ng Tula Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep12: Pagpapahayag ng Opinyon sa Isyu o Usapan

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 12: Pagpapahayag ng Opinyon sa Isyu o Usapan Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep13: Pagsunod sa Napakinggang Panuto o Hakbang

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 13: Pagsunod sa Napakinggang Panuto o Hakbang Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep14: Panghalip Panao

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 14: Panghalip Panao Teacher: Jachelle P. Donasco