Home / 6th Grade

6th Grade: Filipino

Grade 6 AP Ep 9: Ang mga Kababaihan sa Rebolusyong Pilipino

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 9: Ang mga Kababaihan sa Rebolusyong Pilipino Teacher: Mark Anthony C. Sy

Grade 6 AP Q1 Ep12: Ang Simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12: Ang Simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep 15 Ang mga Natatanging Pilipino sa Kasaysayan

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 15 : Ang mga Natatanging Pilipino sa Kasaysayan Teacher : Mark Anthony C. Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep1: Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang mga Pabula

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 1: Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang mga Pabula Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep2: Pagsagot ng mga tanong na Bakit at Paano

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 2: Pagsagot ng mga tanong na Bakit at Paano Teacher Broadcaster: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep3: Nagagamit ng Wasto ang mga Pangngalan at Panghalip

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 3: Nagagamit ng Wasto ang mga Pangalan at Panghalip sa Pakikipag usap sa ibat ibang sitwasyon Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep4: Pagbibigay ng Kahulugan sa Kilos at Pahayag ng mga Tauhan sa Pabula

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 4: Pagbibigay ng Kahulugan sa Kilos at Pahayag ng mga Tauhan sa Napakinggang Pabula Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep5: Pagbibigay kahulugan sa mga Sawikain

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 5: Pagbibigay kahulugan sa mga Sawikain Teacher Broadcaster: Alvin A. Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep6: Pagkakasunod sunod ng Pangyayari sa Kuwento

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Pagkakasunod sunod ng Pangyayari sa Kuwento Teacher : Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep7: Pagbibigay ng Hinuha sa Kalalabasan ng Pangyayari Bago, Habang at ....

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 7: Pagbibigay ng Hinuha sa Kalalabasan ng Pangyayari Bago, Habang at Matapos ang Pagbasa Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep8: Nagagamit ang Magalang na Pananalita sa Iba’t Ibang Sitwasyon

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 8: Nagagamit ang Magalang na Pananalita sa Iba’t Ibang Sitwasyon Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep9: Nagagamit ng Wasto ang mga Panghalip na Panao, Paari, Pananong, Pamatlig...

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 9: Nagagamit ng Wasto ang mga Panghalip na Panao, Paari, Pananong, Pamatlig, Panaklaw sa Pakikipag-usap sa Iba’t Ibang Sitwasyon Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep10: Maikling Pelikula

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 10: Maikling Pelikula Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep11:Nakapagbibigay ng Sarili at Solusyon sa Suliraning Naobserbahan sa Paligid

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 11: Nakapagbibigay ng Sarili at Maaaring Solusyon sa Isang Suliraning Naobserbahan sa Paligid Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep12: Nakapagbibigay ng Angkop na Pamagat sa Binasang/Napakinggang Talata

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 12: Nakapagbibigay ng Angkop na Pamagat sa Binasang/Napakinggang Talata Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep13: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 13: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep14: Nagagamit ang Pangkalahatang Sanggunian sa Pagsasaliksik

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 14: Nagagamit ang Pangkalahatang Sanggunian sa Pagsasaliksik Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1Ep15: Nakasusulat ng Kuwento (Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay)

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 15: Nakasusulat ng Kuwento (Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay) Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep 16 Nakasusulat ng Kwento

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 16 : Nakasusulat ng Kwento (Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay) Teacher : Alvin Sy