Home / 6th Grade

6th Grade: Values

Grade 6 ESP Q1 Ep1: Pagsusuri ng Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sariil at Pangyayari

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Pagsusuri ng Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sariil at Pangyayari Teacher: Arji Alvarado

Grade 6 ESP Q1 Ep2: Pagsang-ayon sa Pasiya ng Nakararami kung Nakabubuti Ito

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2: Pagsang-ayon sa Pasiya ng Nakararami kung Nakabubuti Ito Teacher: Jenica Vertudes

Grade 6 ESP Q1 Ep3: Paggamit ng Impormasyon

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Paggamit ng Impormasyon Teacher: Jenica Vertudes