Home

Shows and Videos

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep1: Heograpiya ng Asya

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1 : Heograpiya ng Asya Teacher : Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep2: Paghahating Heograpiko ng mga Rehiyon sa Asya

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Paghahating Heograpiko ng mga Rehiyon sa Asya Teacher : Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep3: Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Asya

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Asya Teacher : Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep4: Klima at Behitasyon ng Asya or Vegetation Cover

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4: Klima at Behitasyon ng Asya or Vegetation Cover Teacher: Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep5: Mga Likas Yaman ng Asya

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Mga Likas Yaman ng Asya Teacher : Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep6: Mga Likas Yaman ng Asya

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6: Mga Likas Yaman ng Asya Teacher: Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep7: Karaniwang Kabuhayan ng mga Asyano Batay sa Kanilang Kapaligiran

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Mga Karaniwang Kabuhayan ng mga Asyano Batay sa Kanilang Kapaligiran Teacher: Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep8: Mga Impluwensiya ng Katangiang Pisikal

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8 Mga Impluwensiya ng Katangiang Pisikal sa Pag usbong at Pagkalinang ng mga Sinaunang Kabihasnang Asyano Teacher : Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep9: Ekonomiya at Pangunahing Kabuhayan

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 9 : Ekonomiya at Pangunahing Kabuhayan ng Silangang Asya at Timog Silangang Asya Teacher : Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep10: Ekonomiya at Pangunahing Kabuhayan ng Hilagang Asya, Timog Asya

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 10: Ekonomiya at Pangunahing Kabuhayan ng Hilagang Asya, Timog Asya, at Timog Kanlurang Asya Teacher: Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep11: Mga Suliranin Pangkapaligiran at Kalagayang Ekolohikal ng Asya

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11 : Mga Suliranin Pangkapaligiran at ang Kalagayang Ekolohikal ng Asya (part 1) Teacher : Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep13: Mga Grupong Etnolingguwistiko sa Asya

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 13 : Mga Grupong Etnolingguwistiko sa Asya Teacher : Leo Angeles

Grade 7 Araling Panlipunan Q1 Ep14: Yamang Tao ng Asya

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 14 : Yamang Tao ng Asya Teacher : Leo Angeles

Grade 7 English Q1 Ep1: Completing an Analogy

Grade 7 English Quarter 1 Episode 1: Completing an Analogy Teacher: Mutya Vistan

Grade 7 English Q1 Ep2: Completing an Analogy

Grade 7 English Quarter 1 Episode 2: Completing an Analogy Teacher: Mutya Vistan

Grade 7 English Q1 Ep3: Identifying the Genre of a Material Viewed (Part 1)

Grade 7 English Quarter 1 Episode 3: Identifying the Genre of a Material Viewed (Part 1) Teacher: Mutya P. Vistan

Grade 7 English Q1 Ep4: Identifying the Genre of a Material Viewed (Part 2)

Grade 7 English Quarter 1 Episode 4: Identifying the Genre of a Material Viewed (Part 2) Teacher: Mutya P. Vistan

Grade 7 English Q1 Ep5: Passive and Active Voices (Part 1)

Grade 7 English Quarter 1 Episode 5 : Passive and Active Voices (Part 1) Teacher : Mutya P. Vistan

Grade 7 English Q1 Ep6: Passive and Active Voices (Part 2)

Grade 7 English Quarter 1 Episode 6: Passive and Active Voices (Part 2) Teacher : Mutya P. Vistan

Grade 7 English Q1 Ep7: Past and Present Perfect Tenses

Grade 7 English Quarter 1 Episode 7 : Past and Present Perfect Tenses Teacher : Mutya P. Vistan

Grade 7 English Q1 Ep8: Past and Past Perfect Tenses

Grade 7 English Quarter 1 Episode 8 : Past and Past Perfect Tenses Teacher : Mutya P Vistan

Grade 7 English Q1 Ep9: Direct and Reported Speech (Part 1)

Grade 7 English Quarter 1 Episode 9: Direct and Reported Speech (Part 1) Teacher : Mutya P. Vistan

Grade 7 English Q1 Ep10: Direct and Reported Speech (Part 2)

Grade 7 English Quarter 1 Episode 10 : Direct and Reported Speech (Part 2) Teacher : Mutya P. Vistan

Grade 7 English Q1 Ep11: Phrases, Clauses, and Sentences ( Part 1)

Grade 7 English Quarter 1 Episode 11 Phrases, Clauses, and Sentences (Part 1 ) Teacher : Mutya P. Vistan

Grade 7 English Q1 Ep12: Phrases, Clauses and Sentences (Part 2)

Grade 7 English Quarter 1 Episode 12 : Phrases, Clauses and Sentences (Part 2) Teacher : Mutya P. Vistan

Grade 7 English Q1 Ep13: Using the Appropriate Reading Style (part 1)

Grade 7 English Quarter 1 Episode 13 : Using the Appropriate Reading Style (part 1) Teacher : Mutya P. Vistan

Grade 7 English Q1 Ep14: Using the Appropriate Reading Style (part 2)

Grade 7 English Quarter 1 Episode 14 : Using the Appropriate Reading Style (part 2) Teacher : Mutya P. Vistan

Grade 7 ESP Q1 Ep1: Ako Ngayon

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Ako Ngayon Teacher: Whisper Salinas

Grade 7 ESP Q1 Ep2: Ako Ngayon

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2: Ako Ngayon Teacher Broadcaster: Whisper P. Salinas

Grade 7 ESP Q1 Ep3: Mga Kakayahan at Kilos, Pagpapaunlad ng Tiwala sa Sarili

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3 : Mga Kakayahan at Kilos, Pagpapaunlad ng Tiwala sa Sarili Teacher : Whisper P. Salinas

Grade 7 ESP Q1 Ep4: Talento Mo Ating Tuklasin,Tiwala sa Sarili Ating Buuin

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Talento Mo Ating Tuklasin,Tiwala sa Sarili Ating Buuin Teacher : Whisper Salinas

Grade 7 ESP Q1 Ep5: Paunlarin: Mga Talento at Kakayahan

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Paunlarin: Mga Talento at Kakayahan Teacher: Whisper Salinas

Grade 7 ESP Q1 Ep6: Hilig Ayon sa Larangan at Tuon

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6 : Hilig Ayon sa Larangan at Tuon Teacher : Whisper P. Salinas

Grade 7 ESP Q1 Ep7: Pag-unlad ng Hilig, Paglawak ng Tungkulin

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7: Pag-unlad ng Hilig, Paglawak ng Tungkulin Teacher: Ma'am Whisper P. Salinas

Grade 7 Filipino Q1 Ep1: Kwentong Bayan ng Meranao

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 1 : Kwentong Bayan ng Meranao Teacher : Antonio Jr. Maaghop

Grade 7 Filipino Q1 Ep2: Kuwentong Bayan ng Merenao

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 2: Kuwentong Bayan ng Merenao Teacher: Antonio "AC" Maaghop Jr.

Grade 7 Filipino Q1 Ep3: Kuwentong Bayan ng Zamboanga (Part 1)

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 3: Kuwentong Bayan ng Zamboanga (Part 1) Teacher: Antonio Jr. Maaghop

Grade 7 Filipino Q1 Ep4: Kuwentong Bayan ng Zamboanga (Part 2)

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 4 : Kuwentong Bayan ng Zamboanga (Part 2) Teacher : Antonio Jr. Maaghop

Grade 7 Filipino Q1 Ep5: Pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 5 : Pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay Teacher : Antonio Jr. Maaghop

Grade 7 Filipino Q1 Ep6: Pabula Anga Hatol ng Kuneho

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Pabula Ang Hatol ng Kuneho Teacher : Antonio Jr. "A.C." Maaghop

Grade 7 Filipino Q1 Ep7: Pabula

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 7 : Pabula Teacher : Antonio Jr. "A.C" Maaghop

Grade 7 Filipino Q1 Ep8: Epiko Indarapatra at Sulayman

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 8 Epiko Indarapatra at Sulayman Teacher : Antonio Maaghop Jr.

Grade 7 Filipino Q1 Ep9: Sanhi at Bunga

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 9 : Sanhi at Bunga Teacher : Antonio Jr. "AC" Maaghop

Grade 7 Filipino Q1 Ep10: Pagsusuri ng Isang Dokyu (Part 1)

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 10 : Pagsusuri ng Isang Dokyu Teacher : Antonio Jr. "AC" Maaghop

Grade 7 Filipino Q1 Ep11: Pagsusuri ng Isang Dokyu (Part 2)

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 11 : Pagsusuri ng Isang Dokyu Teacher : Antonio Maaghop Jr.

Grade 7 Filipino Q1 Ep12: Alamat ng Mindanao

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 12: Alamat ng Mindanao Teacher: Antonio Maaghop Jr.

Grade 7 Filipino Q1 Ep13: Alamat ng Mindanao

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 13: Alamat ng Mindanao Teacher: Antonio Maaghop Jr.

Grade 7 Filipino Q1 Ep14: Mga Pahayag na Retorikal

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 14 : Mga Pahayag na Retorikal Teacher : Antonio Maaghop Jr.

Grade 7 Filipino Q1 Ep15: Dula: Sa Pula, Sa Puti

Grade 7 Filipino Quarter 1 Episode 15: Dula: Sa Pula, Sa Puti Teacher: Antonio Jr. "AC" Maaghop

Grade 7 Math Q1 Ep1: Sets

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 1: Sets Teacher: Janet Dar-Juan

Grade 7 Math Q1 Ep2: Sets (Part 2)

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 2: Sets (Part 2) Teacher: Janet Dar-Juan

Grade 7 Math Q1 Ep 3 Problem involving Sets

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 3 : Problem involving Sets Teacher : Janet "DJ" Dar-Juan

Grade 7 Math Q1 Ep4: Problems Involving Sets

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 4: Problems Involving Sets Teacher: Janet Dar-Juan

Grade 7 Math Q1 Ep5: Absolute Values and Addition of Integers

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 5 : Absolute Values and Addition of Integers Teacher : Jobelle Mostoles

Grade 7 Math Q1 Ep6: Addition & Subtraction of Integers

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 6 : Addition & Subtraction of Integers Teacher : Jobelle Mostoles

Grade 7 Math Q1 Ep7: Multiplication & Division of Integers

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 7 : Multiplication & Division of Integers Teacher : Jobelle Mostoles

Grade 7 Math Q1 Ep 10 Operations on Rational Numbers (part 1)

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 10 : Operations on Rational Numbers (part 1) Teacher : Jobelle Mostoles

Grade 7 Math Q1 Ep 11 Principal Roots and Irrational Numbers

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 11 : Principal Roots and Irrational Numbers Teacher : Jobelle Mostoles

Grade 7 Math Q1 Ep 12 Operations on Rational Number (cont.)

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 12 : Operations on Rational Number (cont.) Teacher : Jobelle Mostoles

Grade 7 Math Q1 Ep13: Estimating Square Root of a Whole Number to the Nearest Hundredths

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 13 : Estimating Square Root of a Whole Number to the Nearest Hundredths Teacher : Jobelle Mostoles

Grade 7 Math Q1 Ep14: Plotting Irrational Numbers

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 14 : Plotting Irrational Numbers Teacher : Jobelle Mostoles

Grade 7 MATH Q1 Ep15: Subset of Real Numbers

Grade 7 MATHEMATICS Quarter 1 Episode 15: Subset of Real Numbers Teacher: Ma'am Jobelle Mostoles

Grade 7 Math Q1 Ep16: Writing a Number in Scientific Notation

Grade 7 Math Quarter 1 Episode 16: Writing a Number in Scientific Notation Teacher: Janet Dar-Juan

Grade 7 Science Q1 Ep1: Scientific Ways of Acquiring Knowledge and Solving Problems

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 1: Scientific Ways of Acquiring Knowledge and Solving Problems Teacher: Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep2: Scientific Ways of Acquiring Knowledge and Solving Problems

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 2: Scientific Ways of Acquiring Knowledge and Solving Problems Teacher: Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep3: Characteristics of Elements and Compounds

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 3: Characteristics of Elements and Compounds Teacher: Maricon N. Samin

Grade 7 Science Q1 Ep4: Periodic Table of Elements

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 4 : Periodic Table of Elements Teacher : Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep5: Properties of Elements and Compounds

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 5 : Properties of Elements and Compounds Teacher : Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep6: Classifying Elements and Compounds

Grade 7 Science Quarter 1 Episode : Classifying Elements and Compounds Teacher : Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep7: Properties of Pure Substances

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 7: Properties of Pure Substances Teacher: Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep9: Types of Mixtures Methods of Separating Mixtures

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 9 : Types of Mixtures Methods of Separating Mixtures Teacher : Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep10: Methods of Separating Mixtures (Part 2)

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 10 : Methods of Separating Mixtures (Part 2) Teacher : Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep11: Saturated and Unsaturated Solution

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 11 : Saturated and Unsaturated Solution Teacher : Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep13: Concentration of Solutions Part I

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 13: Concentration of Solutions Part I Teacher: Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep14: Concentration of Solutions Part II

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 14 : Concentration of Solutions Part II Teacher : Maricon Samin

Grade 7 AP Q1 Ep 16 Ang Paglalagom ng Unang Markahan

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 16 : Ang Paglalagom ng Unang Markahan Teacher : Leo Angeles

Grade 7 AP Q1 Ep 15 Yamang Tao ng Asya

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 15 : Yamang Tao ng Asya Teacher : Leo Angeles

Grade 7 AP Q1 Ep 12 Mga Suliraning Pangkapaligiran at ang Kalagayan Ekolohikal ng Asya (Part 2)

Grade 7 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12 : Mga Suliraning Pangkapaligiran at ang Kalagayan Ekolohikal ng Asya (Part 2) Teacher : Leo Angeles

Grade 7 Science Q1 Ep 12 Supersaturated Solution

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 12 : Supersaturated Solution Teacher : Maricon Samin

Grade 7 Science Q1 Ep 8 Properties of Mixtures

Grade 7 Science Quarter 1 Episode 8 : Properties of Mixtures Teacher : Maricon Samin