Home

Shows and Videos

Grade 7/8 TLE Q1 Ep 1 Using Hand Tools

Grade 7/8 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 1 : Using Hand Tools Teacher : Marco Paolo M. Victoriano

Grade 7/8 TLE Q1 Ep 2 Components of a Computer System (Part 1)

Grade 7/8 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 2 : Components of a Computer System (Part 1) Teacher : Marco Paolo M. Victoriano

Grade 7/8 TLE Q1 Ep 3 Performing Computer Operations Part 2

Grade 7/8 Technology and Livelihood Education Quarter Episode 3: Performing Computer Operations Part 2 Teacher: Marco Paolo M. Victoriano

Grade 7/8 TLE Ep 4 Performing Mensuration and Calculation

Grade 7/8 TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION Episode 4: Performing Mensuration and Calculation Teacher: Sir Marco Paolo M. Victoriano

Grade 7/8 TLE Ep 5 Preparing and Interpreting Technical Drawings

Grade 7/8 TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION Episode 5: Preparing and Interpreting Technical Drawings Teacher: Sir Marco Paolo M. Victoriano

Grade 7/8 TLE Ep 6 Terminating and Connecting Electrical Wiring and Electronic Circuit

Grade 7/8 TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION Episode 6: Terminating and Connecting Electrical Wiring and Electronic Circuit Teacher: Sir Marco Paolo M. Victoriano

Grade 7/8 TLE Q1 Ep 7 Testing Electronic Components (Part 1)

Grade 7/8 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 7 : Testing Electronic Components (Part 1) Teacher : Marco Paolo M. Victoriano

Grade 7/8 TLE Q1 Ep 8 Testing Electronic Components (Part 2)

Grade 7/8 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 8 : Testing Electronic Components (Part 2) Teacher : Marco Paolo M. Victoriano

Grade 8 AP Q1 Ep 1 Ang Katuturan at Limang Tema ng Heograpiya

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1 : Ang Katuturan at Limang Tema ng Heograpiya Teacher : Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep2: Struktura ng Daigdig

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Struktura ng Daigdig Teacher : Enrique Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep3: Wika Bilang Isa sa mga Saklaw ng Heograpiyang Pantao

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Wika Bilang Isa sa mga Saklaw ng Heograpiyang Pantao Teacher : Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep4: Lahi at Pangkat Etniko Bilang mga Saklaw ng Heograpiyang Pantao

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4: Lahi at Pangkat Etniko Bilang mga Saklaw ng Heograpiyang Pantao Teacher: Enrique S. Arlanza Jr

Grade 8 AP Q1 Ep5: Relihiyon at mga Sistemng Etikal

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Relihiyon at mga Sistemng Etikal, bilang mga saklaw ng Heograpiyang Pantao : Judaismo, Kristyanismo at Islam Teacher : Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep 6 Hinduismo, Budismo, at Confucianismo

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6 : Relihiyon at Mga Sistemang Etikal bilang mga saklaw ng Heograpiyang Pantao: Hinduismo, Budismo, at Confucianismo Teacher : Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep 7 Ang Panahon ng Bato

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7 : Ang Panahon ng Bato Teacher : Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep 8 Ang Panahon ng Metal

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8 : Ang Panahon ng Metal Teacher : Enrique S Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep 9 Impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo ,Pag-unlad ng Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig

Grade 8 AP Quarter 1 Episode 9: Impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig: Mesopotamia, Indus Valley at China Teacher: Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 EP10: Impluwensiya Heograpiya sa Pagbuo,Pag-unlad ng Kabihasnan: Egypt at Mesoamerica

Grade 8 AP Quarter 1 Episode 10: Impluwensiya ng Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig:Egypt at Mesoamerica Teacher: Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 Q1 AP EP11: Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11: Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya Teacher: Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep12: Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12: Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya Teacher: Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep 14 Ang Kabihasnang Egypt sa Africa

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 14 : Ang Kabihasnang Egypt sa Africa Teacher: Enrique Arlanza Jr.

Grade 8 English Q1 Ep1 Context Clues

Grade 8 English Quarter 1 Episode 1: Context Clues Teacher: Ramiefe Labastida

Grade 8 English Q1 Ep2: Types of Context Clues

Grade 8 English Quarter 1 Episode 2 : Types of Context Clues Teacher : Ramiefe A. Labastida

Grade 8 English Q1 Ep3: Writing Bibliography

Grade 8 English Quarter 1 Episode 3 : Writing Bibliography Teacher : Ramiefe A. Labastida

Grade 8 English Q1 Ep4: Modals

Grade 8 English Quarter 1 Episode 4: Modals Teacher: Ramiefe Labastida

Grade 8 English Q1 Ep5: Modal Noun

Grade 8 English Quarter 1 Episode 5 : Modal Noun Teacher : Ramiefe A. Labastida

Grade 8 English Q1 Ep6: Modal Adverbs

Grade 8 English Quarter 1 Episode 6 : Modal Adverbs Teacher : Ramiefe A. Labastida

Grade 8 English Q1 Ep7: Transitional Words

Grade 8 English Quarter 1 Episode 7: Transitional Words Teacher: Ramiefe Labastida

Grade 8 English Q1 Ep 8 Types of Transition Signals

Grade 8 English Quarter 1 Episode 8: Types of Transition Signals Teacher: Ramiefe Labastida

Grade 8 English Q1 Ep 9 Verbs

Grade 8 English Quarter 1 Episode 9: Verbs Teacher: Ramiefe Labastida

Grade 8 English Q1 Ep10: Action Verbs

Grade 8 English Quarter 1 Episode 10: Action Verbs Teacher: Ramiefe Labastida

Grade 8 English Q1 Ep 11 Modal Verbs or Modals

Grade 8 English Quarter 1 Episode 11: Modal Verbs or Modals Teacher: Ramiefe Labastida

Grade 8 English Q1 Ep 12 Negative Emotional Response Adjectives

Grade 8 English Quarter 1 Episode 12 : Negative Emotional Response Adjectives Teacher : Ramiefe A. Labatida

Grade 8 English Q1 Ep 13 Adverbs

Grade 8 English Quarter 1 Episode 8 : Adverbs Teacher : Ramiefe A. Labastida

Grade 8 English Q1 Ep14: Adverbs of Opinion

Grade 8 English Quarter 1 Episode 14: Adverbs of Opinion Teacher: Ramiefe Labastida

Grade 8 ESP Q1 Ep1: Impluwensyang Hatid ng Pamilya

Grade 8 Edukason sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Impluwensyang Hatid ng Pamilya Teacher: Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep2: Impluwensyang Hatid ng Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2: Impluwensyang Hatid ng Pamilya Teacher Broadcaster: Joy G. Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep3: 3Ps Umiiral sa Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3 : 3Ps Umiiral sa Pamilya Teacher : Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep4: Pananagutan ng Magulang

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Pananagutan ng Magulang Teacher: Joy G. Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep5: Pagkakaroon o Kawalan ng Komunikasyon

Grade 8 Edukasyon sa Pagkatao Quarter 1 Episode 5 : Pagkakaroon o Kawalan ng Komunikasyon Teacher : Joy G. Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep6: Komunikasyon sa Katatagan at Kaunlaran ng Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6: Komunikasyon sa Katatagan at Kaunlaran ng Pamilya Teacher: Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep7: Responsobilidad sa Pamilya at Lipunan/Huwarang Pamilya sa Lipunan

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7: Responsobilidad sa Pamilya at Lipunan/Huwarang Pamilya sa Lipunan Teacher: Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep8: Panlipunan at Pampolitikal na Papel ng Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagkatao Quarter 1 Episode 8 : Panlipunan at Pampolitikal na Papel ng Pamilya Teacher : Joy G. Salazar

Grade 8 Filipino Q1 Ep1: Salawikain, Sawikain, Kasabihan

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 1: Salawikain, Sawikain, Kasabihan Teacher: Ronnel Agoncillo, Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep2: Karunungang - Bayan: Bugtong, Palaisipan, Bulong

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 2: Karunungang - Bayan: Bugtong, Palaisipan, Bulong Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep3: Matatalinhagang Pahayag

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 3: Matatalinhagang Pahayag Teacher: Ronnel Agoncillo, Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep4: Eupemistikong Pahayag

Grade 8 Filipino Episode 4: Eupemistikong Pamamahayag Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 5 Pagsulat ng Salawikain at Kasabihan

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 5 : Pagsulat ng Salawikain at Kasabihan Teacher : Ronnel B. Agoncillo

Grade 8 Filipino Q1 Ep 6 Pagsulat ng Karunungang-bayan ( Part 2)

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Pagsulat ng Karunungang-bayan ( Part 2) Teacher : Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 7 Paghahambing (Magkatulad)

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 7: Paghahambing (Magkatulad) Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep8: Paghahambing (Magkatulad)

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 8: Paghahambing (Magkatulad) Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep9: Pagunawa sa Binasa: Hudhud ni Aliguyon

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 9: Pagunawa sa Binasa: Hudhud ni Aliguyon Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep10: Pagunawa sa Binasa: Pagtukoy ng Layunin at Paghihinuha

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 10: Pagunawa sa Binasa: Pagtukoy ng Layunin at Paghihinuha Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 11 Iba't Ibang Teknik sa Pagpapalawak ng Paksa

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 11 : Iba't Ibang Teknik sa Pagpapalawak ng Paksa Teacher : Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 12 Pagsulat ng Talata

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 12 : Pagsulat ng Talata Teacher : Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 13 Mga Hudyat sa Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari

Grade 8 FILIPINO Quarter 1 Epsiode 13: Mga Hudyat sa Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari Teacher: Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 14 Pagbabahagi ng Sariling Opinyon o Pananaw

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 14: Pagbabahagi ng Sariling Opinyon o Pananaw Teacher: Sir Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Ep 15 Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik (Unang Bahagi)

Grade 8 Filipino Episode 15: Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik (Unang Bahagi) Teacher: Sir Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep16: Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik (Ikalawang Bahagi)

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 16: Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik (Ikalawang Bahagi) Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Math Q1 Ep1: Factoring Polynomials

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 1: Factoring Polynomials Teacher: Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep2: Factoring Special Products

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 2: Factoring Special Products Teacher: Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep3: Factoring Perfect Square and General Trinomials

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 3 : Factoring Perfect Square and General Trinomials Teacher : Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep4: Solving Problems Involving Factors of Polynomials

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 4 : Solving Problems Involving Factors of Polynomials Teacher : Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep5: Rational Algebraic Expressions

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 5: Rational Algebraic Expressions Teacher: Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 6 Simplifying Rational Algebraic Expressions

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 6 : Simplifying Rational Algebraic Expressions Teacher : Joshua P. Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 7 Multiplication and Division on Rational Algebraic Expression

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 7 : Multiplication and Division on Rational Algebraic Expression Teacher : Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 8 Adding and Subtracting Rational Algebraic Expressions

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 8 : Adding and Subtracting Rational Algebraic Expressions Teacher : Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep9: Rectangular Coordinate System

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 9: Rectangular Coordinate System Teacher: Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep10: Linear Equation

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 10: Linear Equation Teacher: Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 11 Slope of the Line

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 11 : Slope of the Line Teacher : Joshua P. Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 12 Graphing Linear Equations

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 12 : Graphing Linear Equations Teacher : Joshua P. Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 13 Finding the Equation of the Line

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 13: Finding the Equation of the Line Teacher: Sir Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 14 Solving Problems Involving Linear Equations in Two Variables

Grade 8 Mathematics Quarter 1 Episode 14: Solving Problems Involving Linear Equations in Two Variables Teacher: Sir Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 15 Systems of Linear Equations in Two Variables

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 15 Systems of Linear Equations in Two Variables Teacher: Sir Joshua Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 16 Graphing Systems of Linear Equations in Two Variables

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 16 : Graphing Systems of Linear Equations in Two Variables Teacher : Joshua P. Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 17 Solving Systems of Linear Equations by Substitution

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 17 : Solving Systems of Linear Equations by Substitution Teacher : Joshua P. Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 18 Solving Systems of Linear Equations by Elimination

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 18 : Solving Systems of Linear Equations by Elimination Teacher : Joshua P. Salazar

Grade 8 Science Q1 Ep1: Forces

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 1 : Forces Teacher : Mark Joseph V. Valdez

Grade 8 Science Q1 Ep2: Forces

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 2 : Forces Teacher : Mark Joseph V. Valdez

Grade 8 Science Q1 Ep3: Newton's Laws of Motion

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 3 : Newton's Laws of Motion Teacher : Mark Joseph V. Valdez

Grade 8 Science Q1 Ep5: Potential Energy and Kinetic Energy

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 5: Potential Energy and Kinetic Energy Teacher: Mark Joseph Valdez

Grade 8 Science Q1 Ep 10

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 10 : Basic Electricity Teacher : Mark Joseph V. Valdez

Grade 8 Science Q1 Ep6: Potential Energy and Kinetic Energy

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 6: Potential Energy and Kinetic Energy Teacher: Mark Joseph Valdez

Grade 8 Science Q1 Ep7: Effect of Temperature to the Speed of Sound

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 7: Effect of Temperature to the Speed of Sound Teacher: Mark Joseph Valdez

Grade 8 Science Q1 Ep8: Colors of Light

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 8: Colors of Light Teacher: Mark Joseph Valdez

Grade 8 Science Q1 Ep 9 Heat and Temperature

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 9 : Heat and Temperature Teacher : Mark Joseph Valdez

Grade 8 Science Q1 Ep11: Electrical Circuit

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 11: Electrical Circuit Teacher: Mark Joseph V. Valdez

Grade 8 Science Q1 Ep 12: Safe Electricity Application

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 12: Safe Electricity Application Teacher: Sir Mark Joseph V. Valdez

Grade 8 Music and Arts Q1 Ep2: Music of Indonesia/Appreciating Southeast Asian Artworks & Artifacts

Grade 8 Music and Arts Quarter 1 Episode 2: The Music of Indonesia/Appreciating Southeast Asian Artworks and Artifacts Teacher: Jayson L. Dedal/Raffy L. Berina

Grade 8 Music and Arts Q1 Ep3: The Music of Myanmar and Vietnam/Southeast Asian Artifacts...

Grade 8 Music and Arts Quarter 1 Episode 3: The Music of Myanmar and Vietnam/Southeast Asian Artifacts in One's Creation Teacher: Sir Jayson L. Dedal/Sir Raffy L. Berina

Grade 8 PE & Health Q1 Ep 1 Go For Fitness Goal

Grade 8 Physical Education and Health Quarter 1 Episode 1 : Go For Fitness Goal Teacher : Allen Jemuel A. Nicdao

Grade 8 PE & Health Q1 Ep 2 Go For Fitness Goal / Factors that affect one's attitudes...

Grade 8 Physical Education & Health Quarter 1 Episode 2: Go For Fitness Goal / Factors that affect one's attitudes and practices related to sexuality and sexual behaviors Teacher: Sir Allen Jemuel A. Nicdao / Ma'am Mary Ann Ablihan

Grade 8 PE & Health Q1 Ep 3 Plan, Prepare and Act it Out / Importance of Sexuality to Family Health

Grade 8 PHYSICAL EDUCATION & HEALTH Quarter 1 Episode 3: Plan, Prepare and Act it Out / Importance of Sexuality to Family Health Teacher: Sir Allen Jemuel A. Nicdao / Ma'am Mary Ann Ablihan

Grade 8 PE & Health Q1 Ep 4 Introduction to Team Sports

Grade 8 Physical Education & Health Quarter 1 Episode 4 : Introduction to Team Sports Teacher : Allen Jemuel A. Nicdao