Home / 8th Grade

8th Grade: Filipino

Grade 8 Filipino Q1 Ep1: Salawikain, Sawikain, Kasabihan

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 1: Salawikain, Sawikain, Kasabihan Teacher: Ronnel Agoncillo, Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep2: Karunungang - Bayan: Bugtong, Palaisipan, Bulong

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 2: Karunungang - Bayan: Bugtong, Palaisipan, Bulong Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep3: Matatalinhagang Pahayag

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 3: Matatalinhagang Pahayag Teacher: Ronnel Agoncillo, Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep4: Eupemistikong Pahayag

Grade 8 Filipino Episode 4: Eupemistikong Pamamahayag Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 5 Pagsulat ng Salawikain at Kasabihan

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 5 : Pagsulat ng Salawikain at Kasabihan Teacher : Ronnel B. Agoncillo

Grade 8 Filipino Q1 Ep 6 Pagsulat ng Karunungang-bayan ( Part 2)

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Pagsulat ng Karunungang-bayan ( Part 2) Teacher : Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 7 Paghahambing (Magkatulad)

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 7: Paghahambing (Magkatulad) Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep8: Paghahambing (Magkatulad)

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 8: Paghahambing (Magkatulad) Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep9: Pagunawa sa Binasa: Hudhud ni Aliguyon

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 9: Pagunawa sa Binasa: Hudhud ni Aliguyon Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep10: Pagunawa sa Binasa: Pagtukoy ng Layunin at Paghihinuha

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 10: Pagunawa sa Binasa: Pagtukoy ng Layunin at Paghihinuha Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 11 Iba't Ibang Teknik sa Pagpapalawak ng Paksa

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 11 : Iba't Ibang Teknik sa Pagpapalawak ng Paksa Teacher : Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 12 Pagsulat ng Talata

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 12 : Pagsulat ng Talata Teacher : Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 13 Mga Hudyat sa Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari

Grade 8 FILIPINO Quarter 1 Epsiode 13: Mga Hudyat sa Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari Teacher: Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep 14 Pagbabahagi ng Sariling Opinyon o Pananaw

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 14: Pagbabahagi ng Sariling Opinyon o Pananaw Teacher: Sir Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Ep 15 Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik (Unang Bahagi)

Grade 8 Filipino Episode 15: Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik (Unang Bahagi) Teacher: Sir Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Filipino Q1 Ep16: Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik (Ikalawang Bahagi)

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 16: Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik (Ikalawang Bahagi) Teacher: Ronnel Agoncillo Jr.