Home / 8th Grade

8th Grade: Social Studies

Grade 8 AP Q1 Ep 1 Ang Katuturan at Limang Tema ng Heograpiya

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1 : Ang Katuturan at Limang Tema ng Heograpiya Teacher : Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep2: Struktura ng Daigdig

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Struktura ng Daigdig Teacher : Enrique Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep3: Wika Bilang Isa sa mga Saklaw ng Heograpiyang Pantao

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Wika Bilang Isa sa mga Saklaw ng Heograpiyang Pantao Teacher : Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep4: Lahi at Pangkat Etniko Bilang mga Saklaw ng Heograpiyang Pantao

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4: Lahi at Pangkat Etniko Bilang mga Saklaw ng Heograpiyang Pantao Teacher: Enrique S. Arlanza Jr

Grade 8 AP Q1 Ep5: Relihiyon at mga Sistemng Etikal

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Relihiyon at mga Sistemng Etikal, bilang mga saklaw ng Heograpiyang Pantao : Judaismo, Kristyanismo at Islam Teacher : Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep 6 Hinduismo, Budismo, at Confucianismo

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6 : Relihiyon at Mga Sistemang Etikal bilang mga saklaw ng Heograpiyang Pantao: Hinduismo, Budismo, at Confucianismo Teacher : Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep 7 Ang Panahon ng Bato

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7 : Ang Panahon ng Bato Teacher : Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep 8 Ang Panahon ng Metal

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8 : Ang Panahon ng Metal Teacher : Enrique S Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep 9 Impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo ,Pag-unlad ng Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig

Grade 8 AP Quarter 1 Episode 9: Impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig: Mesopotamia, Indus Valley at China Teacher: Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 EP10: Impluwensiya Heograpiya sa Pagbuo,Pag-unlad ng Kabihasnan: Egypt at Mesoamerica

Grade 8 AP Quarter 1 Episode 10: Impluwensiya ng Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig:Egypt at Mesoamerica Teacher: Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 Q1 AP EP11: Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11: Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya Teacher: Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep12: Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12: Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya Teacher: Enrique S. Arlanza Jr.

Grade 8 AP Q1 Ep 14 Ang Kabihasnang Egypt sa Africa

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 14 : Ang Kabihasnang Egypt sa Africa Teacher: Enrique Arlanza Jr.

Grade 8 English Q1 Ep3: Writing Bibliography

Grade 8 English Quarter 1 Episode 3 : Writing Bibliography Teacher : Ramiefe A. Labastida

Grade 8 ESP Q1 Ep1: Impluwensyang Hatid ng Pamilya

Grade 8 Edukason sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Impluwensyang Hatid ng Pamilya Teacher: Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep2: Impluwensyang Hatid ng Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2: Impluwensyang Hatid ng Pamilya Teacher Broadcaster: Joy G. Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep3: 3Ps Umiiral sa Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3 : 3Ps Umiiral sa Pamilya Teacher : Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep4: Pananagutan ng Magulang

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Pananagutan ng Magulang Teacher: Joy G. Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep6: Komunikasyon sa Katatagan at Kaunlaran ng Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6: Komunikasyon sa Katatagan at Kaunlaran ng Pamilya Teacher: Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep7: Responsobilidad sa Pamilya at Lipunan/Huwarang Pamilya sa Lipunan

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7: Responsobilidad sa Pamilya at Lipunan/Huwarang Pamilya sa Lipunan Teacher: Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep8: Panlipunan at Pampolitikal na Papel ng Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagkatao Quarter 1 Episode 8 : Panlipunan at Pampolitikal na Papel ng Pamilya Teacher : Joy G. Salazar

Grade 8 Filipino Q1 Ep 11 Iba't Ibang Teknik sa Pagpapalawak ng Paksa

Grade 8 Filipino Quarter 1 Episode 11 : Iba't Ibang Teknik sa Pagpapalawak ng Paksa Teacher : Ronnel B. Agoncillo Jr.

Grade 8 Math Q1 Ep 12 Graphing Linear Equations

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 12 : Graphing Linear Equations Teacher : Joshua P. Salazar

Grade 8 Math Q1 Ep 16 Graphing Systems of Linear Equations in Two Variables

Grade 8 Math Quarter 1 Episode 16 : Graphing Systems of Linear Equations in Two Variables Teacher : Joshua P. Salazar

Grade 8 Science Q1 Ep 12: Safe Electricity Application

Grade 8 Science Quarter 1 Episode 12: Safe Electricity Application Teacher: Sir Mark Joseph V. Valdez

Grade 8 Music and Arts Q1 Ep2: Music of Indonesia/Appreciating Southeast Asian Artworks & Artifacts

Grade 8 Music and Arts Quarter 1 Episode 2: The Music of Indonesia/Appreciating Southeast Asian Artworks and Artifacts Teacher: Jayson L. Dedal/Raffy L. Berina