Home / 8th Grade

8th Grade: Values

Grade 8 ESP Q1 Ep1: Impluwensyang Hatid ng Pamilya

Grade 8 Edukason sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Impluwensyang Hatid ng Pamilya Teacher: Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep2: Impluwensyang Hatid ng Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2: Impluwensyang Hatid ng Pamilya Teacher Broadcaster: Joy G. Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep3: 3Ps Umiiral sa Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3 : 3Ps Umiiral sa Pamilya Teacher : Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep4: Pananagutan ng Magulang

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Pananagutan ng Magulang Teacher: Joy G. Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep6: Komunikasyon sa Katatagan at Kaunlaran ng Pamilya

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6: Komunikasyon sa Katatagan at Kaunlaran ng Pamilya Teacher: Joy Salazar

Grade 8 ESP Q1 Ep7: Responsobilidad sa Pamilya at Lipunan/Huwarang Pamilya sa Lipunan

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7: Responsobilidad sa Pamilya at Lipunan/Huwarang Pamilya sa Lipunan Teacher: Joy Salazar