Home / 9th Grade

9th Grade: Filipino

Grade 9 Filipino Q1 Ep1: Panitikang Asyano

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 1: Panitikang Asyano Teacher: Jamil Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep2: Elemento ng Maikling Kuwento at Banghay

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 2 : Elemento ng Maikling Kuwento at Banghay Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep3: Pangatnig at Transitional Devices

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 3 : Pangatnig at Transitional Devices Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 4 Takipsilim sa Djakarta : Nobela mula sa Indonesia

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 4 : Takipsilim sa Djakarta : Nobela mula sa Indonesia Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 5 Panitikang Asyano: Timawa

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 5 : Panitikang Asyano: Timawa (Nobela mula sa Pilipinas) Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 6 Katotohanan at Opinyon

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Katotohanan at Opinyon Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep7: Panitikang Asyano: Ang Punongkahoy (Tula Mula sa Pilipinas)

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 7: Panitikang Asyano: Ang Punongkahoy (Tula Mula sa Pilipinas) Teacher: Jamil Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 8 Panitikang Asyano : Ang Guryon (Tula mula sa Pilipinas)

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 8 : Panitikang Asyano : Ang Guryon (Tula mula sa Pilipinas) Teacher : Carlo Francis Palma

Grade 9 Filipino Q1 Ep 9 Iba't ibang Paraan ng Paghahayag ng Emosyon at Damdamin

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 9 : Iba't ibang Paraan ng Paghahayag ng Emosyon at Damdamin Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 10 Panitikang Asyano: Kay Estella Zeehandelar

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 10 : Panitikang asyano: Kay Estella Zeehandelar (Sanaysay, mula sa Jakarta, Indonesia) Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 11 Panitikang Asyano: Tiyo Simon

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 11: Panitikang Asyano: Tiyo Simon (Dula Mula sa Pilipinas) Teacher : Carlo Francis Palma

Grade 9 Filipino Q1 Ep 12 Panitikang Asyano: Ito Pala Ang Inyo

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 12 : Panitikang Asyano: Ito Pala Ang Inyo (Dula mula sa Pilipinas) Teacher : Carlo Francis Palma