Home / 9th Grade

9th Grade: Values

Grade 9 ESP Q1 Ep1: Tulong sa Bayan Isulong

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1 : Tulong sa Bayan Isulong Teacher : John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep2: Sektor ng Lipunan Salamin ng Pagkatao at Kabutihan

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2 : Sektor ng Lipunan Salamin ng Pagkatao at Kabutihan Teacher : John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep4: Pagsusulong ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa (Ikalawang Bahagi)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4: Pagsusulong ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa (Ikalawang Bahagi) Teacher: John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep5: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Unang Bahagi)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Unang Bahagi) Teacher: John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep6: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Ikalawang Bahagi)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Ikalawang Bahagi) Teacher: John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep7: Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 1)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7 : Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 1) Teacher : John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep8: Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 2)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 8 : Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 2) Teacher : John Lester Briones