Home

Kindergarten

Watch kindergarten online videos on DepEd TV.

  Play Now

Subjects

Mother Tongue Social Studies

Shows and Videos

Kinder Q1 Ep1: Pagkilala sa Sariling Pangalan at Kasarian

Kinder Quarter 1 Episode 1: Pagkilala sa Sariling Pangalan at Kasarian Teacher: Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep2: Pagkilala sa Sariling Gulang at Kapanganakan

Kinder Quarter 1 Episode 2: Pagkilala sa Sariling Gulang at Kapanganakan Teacher: Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep3: Pagkilala sa Sariling Gusto Di Gusto

Kinder Quarter 1 Episode 3 : Pagkilala sa Sariling Gusto Di Gusto Teacher : Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep4: Pagsasabi ng Pangangailangan ng Walang Pag-Aalinlangan

Kinder Quarter 1 Episode 4: Pagsasabi ng Pangangailangan ng Walang Pag-Aalinlangan Teacher: Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep5: Pagsasabi ng mga Sariling Pangangailangan nang Walang Pag aalinlangan

Kinder Quarter 1 Episode 5 : Pagsasabi ng mga Sariling Pangangailangan nang Walang Pag aalinlangan Teacher : Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep6: Pagsunod sa Itinakdang Gawain at Tuntunin

Kinder Quarter 1 Episode 6: Pagsunod sa Itinakdang Gawain at Tuntunin Teacher: Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep7: Pagbubukod ng mga Bagay Ayon sa Kanilang Mga Katangian Hugis, Kulay, Laki at Gamit

Kinder Quarter 1 Episode 7 : Pagbubukod bukod ng mga Bagay Ayon sa Kanilang Mga Katangian (Hugis, Kulay, Laki at Gamit) Teacher : Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep8: Pagbubukod ng mga Bagay Ayon sa Kanilang Mga Katangian Hugis,Kulay, Laki at Gamit

Kinder Quarter 1 Episode 8: Pagbubukod bukod ng mga Bagay Ayon sa Kanilang Mga Katangian Hugis,Kulay, Laki at Gamit Teacher : Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep9: Pagbabakat, Pagsisipi, at Pagsusulat ng Iba't Ibang Linya

Kinder Quarter 1 Episode 9 : Pagbabakat, Pagsisipi, at Pagsusulat ng Iba't Ibang Linya Teacher : Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep14: Pagtukoy sa Magkaparehong Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo

Kinder Quarter 1 Episode 14: Pagtukoy sa Magkaparehong Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo Teacher: Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep15: Pagkilala ng mga Pangunahing Emosyon

Kinder Quarter 1 Kinder Episode 15: Pagkilala ng mga Pangunahing Emosyon Teacher: Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep19: Pagtukoy sa Gamit ng Iba't ibang Parte ng Katawan

Kinder Quarter 1 Episode 19: Pagtukoy sa Gamit ng Iba't ibang Parte ng Katawan Teacher: Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep20: Pagtukoy sa Gamit ng Iba't ibang Parte ng Katawan

Kinder Quarter 1 Episode 20: Pagtukoy sa Gamit ng Iba't ibang Parte ng Katawan Teacher: Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep21: Igalaw ang Iba't Ibang Bahagi ng Katawan

Kinder Quarter 1 Episode 21: Igalaw ang Iba't Ibang Bahagi ng Katawan Teacher: Levin Pabriaga