Home / Kindergarten

Kindergarten: Mother Tongue

Kinder Q1 Ep9: Pagbabakat, Pagsisipi, at Pagsusulat ng Iba't Ibang Linya

Kinder Quarter 1 Episode 9 : Pagbabakat, Pagsisipi, at Pagsusulat ng Iba't Ibang Linya Teacher : Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep14: Pagtukoy sa Magkaparehong Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo

Kinder Quarter 1 Episode 14: Pagtukoy sa Magkaparehong Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo Teacher: Levin Pabriaga