Home / Kindergarten

Kindergarten: Social Studies

Kinder Q1 Ep2: Pagkilala sa Sariling Gulang at Kapanganakan

Kinder Quarter 1 Episode 2: Pagkilala sa Sariling Gulang at Kapanganakan Teacher: Levin Pabriaga

Kinder Q1 Ep14: Pagtukoy sa Magkaparehong Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo

Kinder Quarter 1 Episode 14: Pagtukoy sa Magkaparehong Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo Teacher: Levin Pabriaga